Znaczący wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych w UE

22 lutego 2019
Znaczący wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych w UE

Według danych przedstawionych przez SolarPower Europe na terenie Unii Europejskiej w 2018 r. zainstalowano systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 8 GW, co oznacza wzrost o 36 proc. r/r w stosunku do 5,9 GW podłączonych do sieci w 2017 r. Jak wynika z szacunków europejskiego stowarzyszenia fotowoltaicznego, instalacje solarne w całej Europie osiągnęły moc 11 GW, co oznacza wzrost o 20 proc. w porównaniu do 9,2 GW w 2017 r.

Europa ponownie w pełni wykorzystuje energię słoneczną, która jest najpopularniejszym źródłem energii wśród obywateli UE, najbardziej wszechstronnym, a często także wytwarzana jest najniższym kosztem. Jesteśmy dopiero na początku długiego trendu wzrostowego w zakresie energii słonecznej w Europie – powiedziała Walburga Hemetsberger, dyrektor generalny SolarPowerEurope.

W ciągu najbliższych dwóch lat wzrośnie zapotrzebowanie na energię słoneczną w Europie. Jedną z głównych przyczyn są zbliżające się cele UE 2020; wiele państw członkowskich zdecyduje się na tanią energię słoneczną, aby wypełnić swoje zobowiązania – dodała Aurélie Beauvais z SolarPowerEurope.

Największy wzrost nowych mocy przyłączonych do sieci w Europie odnotowano w Niemczech, gdzie 2,96 GW oznacza o wzrost 68 proc. w porównaniu z 1,76 GW mocy zainstalowanych w 2017 r.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika