1 mln zysku w I kwartale 2017 r. ze sprzedaży instalacji PV w ramach abonamentu

17 maja 2017
1 mln zysku w I kwartale 2017 r. ze sprzedaży instalacji PV w ramach abonamentu

 Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, wypracowała w 1 kw. 2017 r. ponad 1 mln zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 6,37 mln zł. Spółka rozwija sprzedaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego i dynamicznie rozbudowuje portfel klientów.

 Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe wykazują wyraźną poprawę, bowiem w 1 kw. 2016 r. wartość jego przychodów netto ze sprzedaży wynosiła 374 tys. zł, a strata netto sięgnęła 66 tys. zł. Taka progresja wynikowa jest rezultatem rozwijania innowacyjnego produktu Columbus Energy S.A. – „Abonamentu na Słońce”, który pozwala Spółce budować przewagę konkurencyjną i umacniać pozycję lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. W 1 kw. br., czyli zimowym okresie sprzedażowym, Emitent zamontował ponad 270 instalacji fotowoltaicznych, co jest zgodne z przyjętym planem sprzedażowym, a zakontraktował 500 nowych umów. Columbus Energy S.A. prowadzi obecnie działania rozwojowe w obszarze działu handlowego oraz kontynuuje negocjacje ze swoimi kontrahentami w zakresie realizacji finansowania planowanych projektów, co powinno pozwolić na utrzymanie wysokiego tempa rozwoju Spółki.

W 1 kw. 2017 r. Spółka przeprowadziła z sukcesem dwie emisje obligacji, z których pozyskała środki finansowe w łącznej wysokości 5,45 mln zł. Zostaną one przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego. W marcu tego roku Columbus Energy S.A. podpisała również umowę współpracy z Nest Bank S.A., dzięki czemu zapewnione zostało finansowanie dla jej klientów. Nest Bank S.A. zobowiązał się do przekazywania na rachunek Spółki środków finansowych wynikających z umów zawartych z jej klientami. Zawarta umowa umożliwi Emitentowi realizowanie jeszcze większej liczby instalacji.

Głównym celem Columbus Energy S.A. na 2017 r. jest zamontowanie min. 2.500 instalacji fotowoltaicznych oraz zakontraktowanie 4.000 klientów na zakup instalacji, z czego 80% w przypadku obu celów sprzedażowych ma stanowić program abonamentowy. Spółka chce również rozpocząć realizację zakontraktowanych zleceń w sektorze sakralnym i Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wdrożyć do sprzedaży nowy produkt – „termomodernizacja domów” w abonamencie.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika