11 stacji z fotowoltaiką

22 lutego 2016

PKN ORLEN pilotażowo montuje moduły fotowoltaiczne na 11 wybranych stacjach paliw w Polsce. Energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zasili część potrzeb własnych stacji.

W moduły fotowoltaiczne zostaną wyposażone stacje znajdujące się w Płocku, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Sandomierzu, Radomiu, Bielsku-Białej, miejscowości Guzów przy trasie Sochaczew-Mszczonów, a także w terenach o dużym stopniu zapylenia jak Kraków i Katowice, co pozwoli dodatkowo sprawdzić w fazie testów wydajność instalacji w trudnych warunkach środowiskowych atmosferycznych.

Moduły o łącznej mocy około 180 kWp umieszczone będą na dachach i wiatach stacji paliw, wkomponowując się tym samym w dotychczasową architekturę obiektów. Ilości energii generowanej ze słońca, a także unikniętych w ten sposób emisji będą prezentowane na zainstalowanych w pawilonach sklepowych monitorach.

Głównym celem realizacja pilotażowego projektu wykorzystania modułów fotowoltaicznych jest sprawdzenie efektywności technologii konwersji energii słońca w elektryczną w różnych lokalizacjach geograficznych o zróżnicowanym nasłonecznieniu. Dzięki pozyskanym danym będzie można określić warunki co do opłacalności takiego rozwiązania na szerszą skalę na stacjach czy też na innych budynkach o dobrym nasłonecznieniu i odpowiedniej konstrukcji dachu.

Na stacjach ORLENU wykorzystane moduły z ogniw krzemowych mono- i polikrystalicznych.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika