4 nowe elektrownie fotowoltaiczne we wschodniej Polsce – z dofinansowaniem NFOŚiGW

6 maja 2022
4 nowe elektrownie fotowoltaiczne we wschodniej Polsce – z dofinansowaniem NFOŚiGW

Preferencyjna pożyczka udzielona przez NFOŚiGW spółce ANTEX II pozwoli zrealizować budowę 4 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,737 MW w miejscowościach: Żarnowo Pierwsze, Maćkowice, Białobrzegi i Łaszczówka Kolonia.

Inwestycja o koszcie 12,9 mln zł obejmuje poza montażem paneli fotowoltaicznych i falowników, budowę stacji transformatorowych, komponentów niskiego napięcia, linii SN, monitoringu, dróg technicznych oraz przyłączy infrastruktury farm do sieci elektroenergetycznej.

Farmy wyprodukują już w pierwszym roku ponad 5 tys. MWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Elektrownie fotowoltaiczne wybudowane w trzech wschodnich województwach – podlaskim (w Żarnowie Pierwszym o mocy 0,999 MW), podkarpackim (w Maćkowicach o mocy 0,764 MW i Białobrzegach o mocy 0,994 MW) oraz  lubelskim (w Łaszczówce Kolonii o mocy 1,98 MW) przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Stanie się to dzięki zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, takich jak tlenki azotu, dwutlenek siarki, pyły powstające w procesie spalania paliw kopalnianych. Emisja dwutlenku węgla obniży się aż o 3 855,2 ton rocznie.

Dofinansowanie pochodzi z programu priorytetowego Energia Plus, którego głównym celem jest zmniejszanie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Źródło: NFOŚiGW

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika