Agrowoltaiczny projekt SYMBIOSYST – identyfikacja problemów, poszukiwanie rozwiązań

26 stycznia 2023
Agrowoltaiczny projekt SYMBIOSYST – identyfikacja problemów, poszukiwanie rozwiązań

Koncepcja agrowoltaiki, zwana także agri-PV lub agro-PV, umożliwia podwójne wykorzystanie gruntów w rolnictwie poprzez wytwarzanie energii elektrycznej ze światła słonecznego i prowadzenie działalności rolniczej na tym samym terenie. Jest to jedna z dziedzin badawczych, która pojawiła się w ostatnich latach z dużą różnorodnością nowatorskich rozwiązań agrosystemowych z udziałem fotowoltaiki.

Stojąc przed ambitnym celem osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r., europejskie społeczeństwa potrzebują wszystkich narzędzi i wykonalnych rozwiązań, aby zwiększyć udział produkcji czystej energii, nie powodując dodatkowego negatywnego oddziaływania na środowisko. Niezwykłą okazją jest inteligentne połączenie tego, czym dysponujemy dzisiaj – działalności rolniczej i produkcji energii słonecznej przez moduły fotowoltaiczne (PV).

Projekt SYMBIOSYST jest innowacyjną akcją finansowaną z programu Horyzont Europa (Umowa o dofinansowanie nr 101096352), która rozpocznie się w styczniu 2023 r., a jej celem jest połączenie kwestii zaopatrzenia w energię z potrzebami sektora rolnego, a także stworzenie symbiozy, w której fotowoltaika i rolnictwo mogą mieć wzajemnie korzystne relacje. W ramach projektu zostaną opracowane rozwiązania technologiczne i strategie w celu zwiększenia konkurencyjności rozwiązań agro-PV w całej Europie, minimalizując wpływ na krajobraz i otaczające środowisko. Kolejnym celem jest wspieranie społecznej akceptacji i zainteresowania rozwiązaniami rolno-fotowoltaicznymi oraz zachęcanie do dalszych inwestycji.

Biorąc pod uwagę wnioski z błędów popełnionych w przeszłości, które opóźniły wdrożenie opłacalnych rozwiązań w zintegrowanym sektorze fotowoltaicznym oraz akceptację rynku, SYMBIOSYST koncentruje się na opracowaniu znormalizowanych, opłacalnych rozwiązań w zakresie modułów fotowoltaicznych, konstrukcji montażowych oraz praktyk eksploatacji i konserwacji, aby sprostać specyficznym potrzebom różnych upraw w różnych klimatach i krajobrazach.

W ramach projektu zademonstrowane zostaną opracowane produkty i usługi poprzez utworzenie i uruchomienie sieci demonstratorów elektrowni agro-PV oraz zastosowanie wraz z testami w terenie badanych innowacyjnych rozwiązań w czterech scenariuszach rolniczych różniących się lokalizacją, klimatem, wielkością i rodzajem upraw. Interdyscyplinarne konsorcjum SYMBIOSYST składa się z partnerów w całym łańcuchu wartości, posiadających wieloletnie doświadczenie w rolnictwie, rolnictwie precyzyjnym, technologii, akceptacji społecznej i metodach partycypacyjnych, modułach i systemach fotowoltaicznych, zintegrowanych zastosowaniach fotowoltaicznych, takich jak BIPV i agri-PV.

W ramach projektu SYMBIOSYST ETA Florence będzie zarządzać działaniami komunikacyjnymi i upowszechniającymi, docierając do docelowych odbiorców poprzez transfer wiedzy o potencjale projektu i jego osiągnięciach. Mówiąc dokładniej, ETA Florence ma na celu: zapewnienie projektowi pełnoprawnej i unikalnej identyfikacji wizualnej w internecie i poza nim; szeroki zakres działań komunikacyjnych i upowszechniających w celu podniesienia świadomości społecznej na temat badań; skuteczne rozpowszechnianie wyników projektu wśród interesariuszy, środowisk naukowych i decydentów; ustanowienie powiązań z innymi komplementarnymi projektami i inicjatywami, aby położyć podwaliny pod nową i skuteczną Wspólnotę Europejską na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa, wspieraną już przez ETA Florence we Włoszech.

Koordynatorem konsorcjum jest Eurac Research (Włochy). Pozostali partnerzy to: Interuniversitair Micro-Electronica Centrum – IMEC (Belgia), Technische Universiteit Delft (Holandia), Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA (Włochy), Aleo Solar GmbH (Niemcy), KU Leuven (Belgia), Centro di Sperimentazione Laimburg (Włochy), Südtiroler Bauernbund (Włochy), ETA Florence – Renewable Energies (Włochy), Universitat Politecnica de Catalunya (Hiszpania), Physee Products BV (Holandia), Kubo Innovations BV (Holandia), Convert Italia SPA (Włochy), LuciSun (Belgia), 3E (Belgia), Belgisch Laboratorium Van Elektriciteitsindustrie (Belgia), EF Solare Italia SPA (Włochy). Partnerem stowarzyszonym jest Above Surveying LTD (Wielka Brytania).

Oprac. M. Grabania
Źródło: ETA-Florence Renewable Energies                                   Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika