Ambitne cele firmy Fronius

10 lutego 2023
Ambitne cele firmy Fronius

Od roku 1992 Fronius Solar Energy pracuje nad innowacyjnymi produktami i rozwiązaniami umożliwiającymi efektywne i inteligentne wykorzystanie energii słonecznej, w tym jej przetwarzanie, magazynowanie, dystrybucję i zużycie. Również na nadchodzące lata firma postawiła  sobie ambitne cele, wśród których na pierwszy plan wysuwają się: stały wzrost, tworzenie wartości dodanej na rynku europejskim i nieustanne udoskonalanie produktów i rozwiązań.

Cele na rok 2023 są jasne: do końca roku codziennie ma być instalowanych 3000 falowników Fronius. Jeśli plan się powiedzie, to od momentu sprzedaży pierwszego falownika Fronius Sunrise1 łączna moc falowników Fronius Solar Energy będzie wynosić 35 GW. To 3,9 mln falowników, które co roku dostarczać mogą zielonej energii w ilości 46,8 TWh, czyli mniej więcej tyle, ile dostarczałyby 44 elektrownie wodne².

Martin Hackl, Global Director Marketing & Sales Business Unit Solar Energy, Fronius International GmbH, ma jasno sprecyzowane plany na nadchodzące lata: „Naszym celem jest głębokie czyli cyfrowe i funkcjonalne powiązanie systemów Fronius z pozostałymi produktami w szeroko pojętej branży energetycznej, aby wnieść więcej słońca w obszary ogrzewania, klimatyzacji i mobilności. To gwarancja dalszych postępów na drodze do 24 godzin słońca”. Poszukiwanie przyszłościowych rozwiązań w odpowiedzi na aktualne wyzwania natury technicznej było od samego początku zasadniczym celem tej austriackiej firmy rodzinnej.

Ciągłe udoskonalanie produktów i rozwiązań, a także nacisk na zrównoważony rozwój i tworzenie wartości dodanej na rynku europejskim to kwestie, które zawsze stawiano na pierwszym planie. Takie same cele odnajdujemy także w najnowszych projektach:

Nowy wariant falownika Fronius Tauro

Nowy, 30-amperowy wariant falownika Fronius Tauro to nasze rozwiązanie do coraz częściej spotykanych modułów fotowoltaicznych działających przy wysokim natężeniu prądu.

W lutym 2023 roku wchodzi na rynek nowy, 30-amperowy wariant falownika Fronius Tauro³. Jest to rozwiązanie opracowane z myślą o coraz częściej stosowanych modułach fotowoltaicznych o wysokim natężeniu znamionowym.

Są to moduły wykonane z wafla krzemowego o udoskonalonej technologii, które przewodzą prąd o wyższym natężeniu, przyczyniając się do redukcji systemowych kosztów instalacji. Maksymalna elastyczność przy projektowaniu instalacji i minimalne całkowite koszty eksploatacji — to zalety tej technologii, które przekładają się także na nowy wariant falownika Tauro.

Fronius GEN24 Plus — jeszcze więcej korzyści dla klimatu płynących z kompleksowego systemu

Czas, w którym zwraca się ilość emitowanego Co2e skrócił się z 1,2 – 5,5 roku do 0,7 – 3,3 roku.

Jednym z przykładów wzorowej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju w firmie Fronius jest analiza cyklu życia (LCA) w przypadku falowników Fronius GEN24 PlusFronius Tauro. „Oparte na wynikach testów podejście do zrównoważonego rozwoju jest dla nas tak samo ważne, jak zastosowanie wyników w pracach nad rozwojem produktu, aby móc je stale ulepszać pod tym względem”, mówi Katrin Helmberger, Head of Corporate Sustainability, Fronius International GmbH. Bardzo istotna jest przy tym aktualność danych, dlatego w razie potrzeby analizy cyklu życia produktu są aktualizowane.

Najnowsze obliczenia w ramach analiz cyklu życia (LCA) falowników Fronius GEN24 Plus wykazały, że prognozowane korzyści dla klimatu przewyższają dotychczasowe oczekiwania. Czas, w którym zwraca się emisja Co2e2e skrócił się z 1,2 – 5,5 roku do 0,7 – 3,3 roku4.

Fronius dąży do całkowitej dekarbonizacji wszelkich obiektów należących do firmy do roku 2025. Ponadto firma przeszła  już w 100 proc. na ekoprąd, zaś w latach 2014–2021 zredukowała o połowę emisję gazów cieplarnianych. „To są efekty, które widać. Polegamy na planowaniu i wdrażaniu środków technicznych i organizacyjnych zamiast kompensacji emisji”, wyjaśnia Helmberger.

 

1 Falownik Fronius Sunrise posłużył do realizacji niewielkich instalacji PV o mocy od 600 Wp do 1400 Wp.

2 W wyliczeniach oparto się na przykładzie elektrowni wodnej Freudenau w okolicach Wiednia

3 Wersja Fronius Tauro Direct

4 Zakres: najlepszy – najgorszy przypadek

 

Źródło: Fronius