Aukcje OZE w pierwszym półroczu 2021 r.

6 kwietnia 2021
Aukcje  OZE w pierwszym półroczu 2021 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki informują, że w świetle aktualnego stanu prawnego aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbędą się w pierwszym półroczu 2021.

Przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych planowane jest na przełomie maja i czerwca br. Szczegółowy harmonogram aukcji dostępny będzie na stronie URE. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezes URE powinien rozstrzygnąć aukcje do 30 czerwca br. Ogłoszenie każdej z sesji aukcji zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE, nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. Uzupełnieniem tych regulacji będzie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r., które obecnie jest na końcowym etapie przygotowań.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika