Blisko 200 tysięcy mikroinstalacji w sieci Energi Operatora

29 kwietnia 2022
Blisko 200 tysięcy mikroinstalacji w sieci Energi Operatora

Niemal 30 tysięcy nowych mikroinstalacji, o łącznej mocy ponad 255 MW, zostało przyłączonych do sieci Energa-Operator w I kwartale 2022 roku. Warto zauważyć, że tylko w ciągu dwóch ostatnich lat liczba tego rodzaju źródeł, na terenie działania Spółki, wzrosła niemal sześciokrotnie.

Wedle stanu na koniec I kwartału 2022 roku łączna liczba przyłączonych do sieci mikroinstalacji, wynosiła niemal 194 tysiące, a ich łączna moc zainstalowana ponad 1,5 GW.

Znaczącą większość z nich stanowiły panele fotowoltaiczne. Do sieci Energa-Operator przyłączone są również jednak i inne rodzaje źródeł wytwórczych do mocy 50 kW, w tym wiatraki, biogazownie, a także kilkadziesiąt elektrowni wodnych.

Źródło: Energa

CZYTAJ TAKŻE