Branża fotowoltaiczna to znacząca siła na polskim rynku

10 czerwca 2021
Branża fotowoltaiczna to znacząca siła na polskim rynku

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, który podsumował rok 2020 i pierwsze miesiące roku 2021 oraz przedstawia prognozy dla rynku PV na najbliższe miesiące.

Od dwóch lat tempo wzrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice jest niezwykle wysokie. Rok 2020 był najlepszym w historii rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła niemalże 4 GW, co oznacza 200% wzrost rok do roku. Jednocześnie, wg Solar Power Europe, w 2020 roku Polska znalazła się na 4-tym miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Według prognoz IEO Polska w 2021 roku, utrzyma wysokie tempo przyrostu mocy i 4. miejsce w UE. IEO ocenia, że na koniec 2021 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może o przekroczyć 6 GW. Prognozy wskazują także, że łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 r. przekroczą 9 mld zł.

Rynek PV to nie tylko sprzedaż instalacji odbiorcom końcowym, ale cały łańcuch dostaw generujący wartość dodaną dla gospodarki. Według analiz IEO w fotowoltaice w 2020 roku liczba osób zatrudnionych na etacie w branży mogła sięgnąć nawet 14,5 tys. natomiast liczba osób pracująca czasowo na innych formach zatrudnienia w fotowoltaice może sięgać 21 tys. Łącznie jest to 35,5 tys. miejsc pracy w krajowym sektorze fotowoltaicznym. Pracownicy z branży fotowoltaicznej stanowią znaczącą grupę interesariuszy, którym zależy na rozwoju sektora. Otwiera to możliwości dla rządu i/lub regulatora do dialogu z branżą i osiągnięcia porozumienia w sprawie wypracowania kierunków i wspierania rozwoju całego sektora fotowoltaiki w Polsce.

Pierwsze kroki do rozpoczęcia dialogu mającego na celu wzmocnienie polskiego przemysłu i wspieranie rozwoju branży zostały już podjęte. We wrześniu 2020 r. w Ministerstwie Klimatu został podpisany list intencyjny na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w Polsce oraz wypracowania projektu umowy sektorowej. List intencyjny, którego stroną są Michał Kurtyka, Minister Klimatu oraz Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, został podpisany przez organizacje promujące rozwój przemysłu PV oraz wiodące firmy przemysłowe.

Link do raportu