Wydarzenia

Zjednoczenie branży PV

6 kwietnia 2016

Od lewej: Bogdan Szymański (prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej –