Czwarty nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”

12 stycznia 2023
Czwarty nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2023 r. – 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków
o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu czwartego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Dla każdego rodzaju przedsięwzięcia określonego w Programie w pkt. od 7.5.1 do 7.5.5 należy składać odrębne wnioski o dofinansowanie.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 566,931 mln zł;

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”;

Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Szczegóły naboru

Źródło: NFOŚiGW