Disneyland z jedną z największych w Europie instalacji fotowoltaicznych

6 listopada 2020
Disneyland z jedną z największych w Europie instalacji fotowoltaicznych

W Światowy Dzień Energii Disneyland w Paryżu ogłosiło plany stworzenia jednej z największych w Europie elektrowni fotowoltaicznej, złożonej z fotowoltaicznych pokryć dachowych – jest to część działań prośrodowiskowych prowadzonych nieustannie przez markę.

Elektrownia zostanie zbudowana we współpracy z francuską firmą Urbasolar należącą do Grupy Axpo.

Ogromna inwestycja z Myszką Miki w tle

Inwestycja zakłada wybudowanie na parkingu tzw. carportów, na których znajdzie się 67,5 tys. paneli fotowoltaicznych. Elektrownia wytworzy w sumie około 31 GWh energii elektrycznej w skali roku – to mniej więcej tyle, ile wynosi 17 proc. zapotrzebowania na energię w tym parku rozrywki.  Umieszczenie w ten sposób paneli fotowoltaicznych ma dodatkową zaletę – zapewni gościom ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fotowoltaiczne zadaszenie parkingu zajmie 17 hektarów i pozwoli pomieścić ok. 9 600 samochodów. Należąca do Axpo firma Urbasolar planuje oddanie inwestycji w 2023 r. Twórcy projektu zadbali także o efekt wizualny – po ukończeniu wszystkich prac na zadaszeniu zabłyśnie charakterystyczna dla tego miejsca głowa Myszki Miki, widoczna z lotu ptaka.

Kontynuacja działań proekologicznych

Projekt wpisuje się w strategię środowiskową Disnayland w Paryżu, której celem jest m.in. znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz pełna dekarbonizacja dostaw energii. Inwestycja przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w regionie Val d’Europe o około 750 ton CO2 w skali roku.

Disnayland podejmuje także inne wysiłki służące poprawie kondycji środowiska naturalnego. Wśród nich są m.in. kwestie zrównoważonej gospodarki odpadami, ograniczenia stosowania tworzyw sztucznych, zachowania zasobów wodnych (w tym poprzez założenie oczyszczalni ścieków) czy wspierania różnorodności biologicznej i globalnych działań na rzecz ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń. Zarówno Disneyland Paris Parks, jak i Disneyland Hotel korzystają już także z energii geotermalnej, która pokrywa zapotrzebowanie na ciepłą wodę oraz ogrzewanie w obiektach.

Za przeprowadzenie nowej inwestycji w Disneylandzie odpowiada firma Axpo, która działa również na polskim rynku. Misją i DNA firmy jest wspieranie rozwoju i realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W swojej ofercie dla MŚP, Axpo sprzedaje wyłącznie zieloną energię. Firma jest jednym z największych niezależnych odbiorców energii odnawialnej w Polsce, świadczy również usługi związane ze sprzedażą modułów fotowoltaicznych.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika