Dodatkowe dotacje na OZE w Warszawie

1 marca 2024
Dodatkowe dotacje na OZE w Warszawie

Ruszył dodatkowy nabór wniosków o dotacje na odnawialne źródła energii. W tym roku miasto ma zabezpieczone na ten cel aż 19 mln zł.

Pierwszy nabór ogłoszony zakończył się w styczniu br., Złożono w nim 600 wniosków, dla których miasto może przyznać łącznie około 10 mln zł. W budżecie na dotacje na OZE do rozdysponowania pozostaje jeszcze 9 mln zł.

Wnioski  można składać od 1 marca do 30 kwietnia br. Za datę złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy.

Inwestycje w odnawialne źródła energii to jeden z elementów transformacji energetycznej stolicy. Ale ważne jest, by poza miejskimi jednostkami, z podobnych rozwiązań mogli korzystać też mieszkańcy. Dlatego co roku miasto udziela im dofinansowania na ten cel. Tylko w tej kadencji przyznaliśmy ponad 4 tys. dotacji na montaż instalacji OZE, a łączna wysokość dofinansowania wyniosła 44,7 mln zł – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Spośród dotacji przyznanych w latach 2019-2023, najwięcej – ponad 3,5 tys. – dotyczyło dofinansowania do montażu instalacji fotowoltaicznych. Dalej w kolejności były pompy ciepła i kolektory słoneczne. W 2022 i 2023 roku wpłynęło także kilka wniosków na montaż turbin wiatrowych.

Dla kogo?

O miejskie wsparcie mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czy fundacje. Dotacja może zostać przyznana na montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych. Maksymalna wysokość dotacji waha się od 15 do nawet 40 tys. zł i jest zależna od wyboru konkretnej instalacji OZE: paneli fotowoltaicznych; pomp ciepła – powietrznych i gruntowych; kolektorów słonecznych lub turbin wiatrowych.

Co ważne, nieruchomość, dla której ma być przyznane dofinansowanie, nie może być ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe ani olej opałowy. Trzeba też pamiętać, że rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Źródło: UM Warszawa

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika