Poradnik PROSUMENTA – V edycja

29 grudnia 2023
Poradnik PROSUMENTA  – V edycja

Redakcja Magazynu Fotowoltaika przygotowała  V edycję dodatku „PROSUMENT” .

Wydanie jest bezpłatne dla prenumeratorów Magazynu Fotowoltaika.

 

Spis treści:

Przepisy

Zmiany dotyczące fotowoltaiki – stan prawny na styczeń 2024 r.

Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta

Partnerski obrót energią elektryczną przez prosumentów

Nowe uregulowania dla linii bezpośredniej

Redysponowanie instalacji wytwórczych/ usługi elastyczności

Ułatwienie inwestycyjne dla prosumentów

Preferencyjna procedura przyłączeniowa instalacji OZE należących dla

członków spółdzielni energetycznej

Prosument lokatorski

Nowa definicja klastra i sposób rozliczenia klastrów energii

Nowa definicja i uregulowania dla spółdzielni energetycznych

Obywatelskie społeczności energetyczne

Odbiorca aktywny

Fotowoltaika – ulgi podatkowe

Ulga termomodernizacyjna

Ulga podatkowa na dotacje z funduszy środowiskowych

Fotowoltaika – rozliczenia prosumenckie (aspekt podatkowy)

Zmiany w zakresie podatku dochodowego i akcyzy

Podatek VAT a wytwarzanie energii elektrycznej przez prosumenta

Podatek VAT a net-billing

Finansowanie

Dofinansowanie do fotowoltaiki – programy priorytetowe Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Energia Plus

Przemysł Energochłonny – OZE

Agroenergia

Energia dla Wsi

Instalacje

Instalacje prosumenckie

Optymalne wymiarowanie instalacji

Atrakcyjność ekonomiczna net-meteringu

Opłacalność inwestycji prosumenckich

Magazyny energii

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika