Dokumenty normatywne używane do certyfikowania modułów fotowoltaicznych (PV)

9 października 2017
Dokumenty normatywne używane do certyfikowania modułów fotowoltaicznych (PV)

Trwałość i efektywność modułów fotowoltaicznych (PV) mają kluczowe znaczenie dla poprawnego działania systemu PV w trakcie jego wieloletniej eksploatacji, a konieczność ich przedwczesnej wymiany wiąże się z dużymi kosztami. Stąd też przy zakupie modułów warto jest zwrócić uwagę nie tylko na ich parametry techniczne, lecz także na gwarancje jakości producenta i potwierdzające to certyfikaty. 

Uzyskanie stosownych i szeroko uznawanych certyfikatów jakości wydanych przez renomowane instytucje certyfikujące (np. TÜV, UL, AIST) wiąże się z koniecznością przestrzegania przez producenta modułów określonych wymagań, począwszy od doboru materiałów i komponentów, a kończąc na procesie montażu. Producent jest zobligowany do przestrzegania wielu reguł i zasad, w większości uporządkowanych i szczegółowo opisanych w formie norm międzynarodowych (ang. International Standard – IS). Co ważne, przestrzeganie określonych reguł nie tylko ma wpływ na trwałość modułu PV, lecz ma także istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa instalatora, serwisanta bądź też samego użytkownika systemu PV. Deweloperzy i instalatorzy systemów PV nie zawsze zdają sobie sprawę, jak interpretować certyfikaty jakości nabywanych przez nich modułów, a także w jaki sposób formułować swoje wymagania wobec dostawcy. Moduły PV mogą być instalowane w różnych zastosowaniach i konfiguracjach, a producenci powinni wskazywać stosowny dla ich produktów obszar zastosowań. Kilka przykładów takich specjalnych zastosowań to:

 • panele BAPV lub BIPV; dla BIPV ważne cechy funkcjonalne modułów to:
 • sztywność mechaniczna i/lub integralny charakter elementu budowlanego,
 • pierwszorzędne znaczenie mają aspekty środowiskowe: deszcz, śnieg, wiatr lub grad,
 • aspekty związane z energooszczędnością, takie jak izolacja cieplna lub regulacja nasłonecznienia pomieszczeń,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • ochrona przed hałasem;
 • obszary charakteryzujące się intensywnymi opadami śniegu i/lub silnym wiatrem bądź temperaturami otoczenia przekraczającymi dyrektywy testowe IEC 61215 i IEC 61730-2;
 • instalacje w rejonach nadmorskich lub na morzu (np. IEC 61701);
 • zastosowania w motoryzacji;
 • zastosowania w rolnictwie (np. IEC 62716);
 • zastosowania w atmosferze o charakterze wybuchowym lub korozyjnym;
 • instalacje w systemach z niskim współczynnikiem koncentracji światła (2–5x).

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżyć aspekty związane z certyfikowaniem modułów ich potencjalnym nabywcom, a także producentom, biorąc pod uwagę bardzo szerokie pole ich możliwych zastosowań.

Więcej w numerze 3/2017 Magazynu Fotowoltaika.