...

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią – nowy kierunek na AGH

29 stycznia 2018
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią – nowy kierunek na AGH

W rekrutacji zimowej na rok akademicki 2017/2018 AGH rozszerza ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów II stopnia – Energetykę Odnawialną i Zarządzanie Energią.

Kierunek – Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią – oferowany przez Wydział Energetyki i Paliw zakłada m.in.:

  • kompleksowe potraktowanie wszystkich technologii energetyki odnawialnej,
  • mocny nacisk na rolę odnawialnych źródeł w zrównoważonym rozwoju energetycznym,
  • uwzględnienie zarówno zagadnień technicznych, jak i pozatechnicznych, w tym humanistycznych,
  • położenie nacisku na praktykę i kontakty z firmami na różnych płaszczyznach,
  • szereg wizyt terenowych na działających instalacjach i analizę poszczególnych przypadków,
  • kształcenie umiejętności niezwiązanych bezpośrednio z OZE, ale warunkujących ich prawidłowe przyswojenie z zakresu: elektroniki, elektrotechniki, automatyki, informatyki – programowania i obróbki danych pomiarowych.

W ramach studiów II stopnia studenci mają do wyboru dwie specjalności:

  • Ekonomika, polityka i zarządzanie energią,
  • Technologie Energetyki Odnawialnej.

Absolwent kierunku będzie przygotowany m.in. do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, a także w zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Zdobyta wiedza pozwoli mu rozwiązywać problemy związane z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną, jakie występują w zakresie odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo).

Szczegółowe informacje

Fot. Wrocławska Elektrownia Słoneczna

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika