Energia słoneczna ma wygenerować ponad 60% energii elektrycznej w UE do 2050 r.

17 kwietnia 2020
Energia słoneczna ma wygenerować ponad 60% energii elektrycznej w UE do 2050 r.

SolarPower Europe i LUT University opublikowali nowy raport, który przedstawia scenariusz 100% odnawialnych źródeł energii dla Europy, aby osiągnąć neutralność klimatyczną przed 2050 r.

Badanie jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem, które modeluje sposób osiągnięcia neutralności klimatycznej przez europejski system energetyczny, przedstawiając trzy ścieżki przejściowe o różnych poziomach ambicji.

Kluczowym odkryciem raportu jest to, że ścieżka niskich ambicji w Europie stanowi obciążenie dla społeczeństwa, zarówno ze względu na zmianę klimatu, jak i z perspektywy gospodarczej. Z kolei scenariusze w 100% odnawialne skutkują niższymi jednostkowymi kosztami energii i pokazują, że osiągnięcie neutralności klimatu do 2050 r. jest bardziej opłacalne w porównaniu z niższym poziomem ambicji.

System 100% energii odnawialnej w Europie doprowadzi do gwałtownego spadku emisji gazów cieplarnianych do zera. Aby osiągnąć ten cel, system energetyczny UE potrzebuje wysokiego stopnia elektryfikacji i integracji sektorowej.

Pełny raport jest dostępny na stronie https://www.solarpowereurope.org

Fot. CORAB

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika