FAMUR  zmienia się w GRENEVIA

13 stycznia 2023
FAMUR  zmienia się w GRENEVIA

FAMUR z nową strukturą biznesową zmienia się w GRENEVIA i prezentuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju.

Grenevia będzie działała na bazie nowej struktury biznesowej. Będą to cztery niezależne segmenty prowadzące działalność w oparciu o: wielkoskalową fotowoltaikę – Projekt-Solartechnik, systemy bateryjne – IMPACT Clean Power Technology, rozwiązania dla sektora dystrybucji energii – Elgór+Hansen oraz produkty i usługi dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej – FAMUR. Nowa struktura oraz nazwa to efekt przyspieszenia realizacji zielonej transformacji Grupy. Celem długoterminowym Grenevii jest wsparcie budowy niskoemisyjnej i zrównoważonej gospodarki.

Grupa ogłosiła również Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2023-2030.

W horyzoncie do roku 2030 Grenevia zredukuje w ramach aktualnej działalności emisję gazów cieplarnianych o 40% i jednocześnie uniknie emisji nawet do 2,3 mln ton CO2 – w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych. Do końca 2024 r. Spółka zamierza także osiągnąć ok. 70% przychodów z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego oraz zmienić swój mix energetyczny, który w ok. 35% będzie oparty o OZE.

Spółka FAMUR po zmianie nazwy na Grenevia będzie integrowała i rozwijała działalność czterech segmentów biznesowych: fotowoltaiki wielkoskalowej i rozwiązań PV dla biznesu skoncentrowanych w Projekt Solartechnik; systemów bateryjnych, magazynów energii i elektromobilności w ramach IMPACT Clean Power Technology; nowoczesnych urządzeń z zakresu automatyki dla przemysłu, jak również rozwiązań dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen, z kolei technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej pozostaną w ramach FAMUR.

Na podstawie ogłoszonych w 2021 roku nowych kierunków strategicznych Grupa Famur konsekwentnie dywersyfikowała swoją działalność biznesową, przekształcając się w holding inwestujący w zieloną transformację. Pierwszym krokiem było wejście w 2021 roku w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B. W 2022 roku zaangażowała się z kolei w obszar energetyki wiatrowej, opierając się o wieloletnie doświadczenie i kompetencje w projektowaniu i budowie urządzeń dla przemysłu. W tym samym roku Grupa zainwestowała także w kolejny perspektywiczny obszar OZE – systemy bateryjne, elektromobilność i magazyny energii.

Rok 2022 to również dywersyfikacja biznesowa Elgór+Hansen. Spółka weszła w obszar rozwiązań dla sektora dystrybucji energii, budując m.in. stacje transformatorowe dla OZE. W ten sposób powstał wieloobszarowy holding, którego rozwój wymagał zdefiniowania nowych ram organizacyjnych.

Nowa struktura i nazwa holdingu to otwarcie kolejnego etapu naszej historii, w który wkraczamy z jasną wizją, kim chcemy być i jak zamierzamy osiągać stawiane sobie cele. W tej klarownej strukturze chcemy skoncentrować się na budowie wartości poszczególnych segmentów i tym samym aktywnie wspierać budowę niskoemisyjnej gospodarki. Nazwa z kolei wprost nawiązuje do zielonej (Grene) drogi (via), jaką idziemy jako firma w związku z nowym kierunkiem ogłoszonym w maju 2021 r. – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Mamy świadomość odpowiedzialności organizacji w wymiarze społecznym, środowiskowym i gospodarczym oraz obecnej sytuacji makroekonomicznej, tym samym ogłoszona Strategia Zrównoważonego Rozwoju jest wyrazem naszych ambicji oraz deklaracją aktywnych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, które pozostają spójne ze strategią biznesową naszej Grupy – dodaje.

Grenevia ma ambicje być atrakcyjną dla inwestorów giełdowych platformą do lokowania swoich środków w projekty korzystające z trendu zielonej transformacji. Grupa będzie jednocześnie kontynuować pozyskiwanie zielonego finansowania korzystając z optymalnych, dostępnych na rynku rozwiązań.

Grenevia będzie przykładała szczególną wagę do realizacji dalszej transformacji równomiernie uwzględniającej aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Działając w oparciu o zasady zrównoważonego inwestowania będzie wspierać spółki portfelowe w zakresie finansowym, organizacyjnym, a także w realizacji kolejnych transakcji M&A.  Przykładem tego może być chociażby pozyskanie i uruchomienie finansowania typu project finance na budowę farm fotowoltaicznych dla spółki Projekt-Solartechnik.

Famur pozostanie jako marka dedykowana dla działalności związanej z technologiami i produktami dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej.Zmiana marki Famur S.A. na Grenevia S.A, została zapoczątkowana decyzją Zarządu Spółki 11 stycznia 2023 i dla swojej skuteczności wymaga jeszcze decyzji akcjonariuszy oraz wpisu do KRS. Zakończenie procesu jest spodziewane na przełomie kwietnia i maja 2023 roku.

Źródło: Famur