Finansowanie instalacji fotowoltaicznych w 2018 roku

27 marca 2018
Finansowanie instalacji fotowoltaicznych w 2018 roku

Firma doradczo-konsultingowa Europrojekty Consulting Sp. z o.o. przygotowała analizę źródeł i możliwości finansowania inwestycji sektora odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014–2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz programów krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2018.

Poziom dofinansowania wynosi od 40 do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w zależności od programu, rodzaju podmiotu oraz występowania pomocy publicznej (horyzontalnej lub de minimis) dla inwestycji.

Ostateczny poziom dofinansowania dla konkretnego działania oraz podmiotu wskazany jest   dokumentacji konkursowej przy ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie.

W numerze 1/2018 Magazynu Fotowoltaika zostanie zamieszczona syntetyczna analiza gromadząca wszelkie niezbędne informacje o dostępnych działaniach, uprawnionych beneficjentach, typach projektów, terminach ogłoszenia naborów w podziale na poszczególne województwa.

Opracowanie przygotowane jest na podstawie aktualnych harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2018 ogłoszonych przez instytucje zarządzające. Informujemy, że harmonogramy mogą ulec zmianie lub aktualizacji.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika