Firma Boviet Solar ponownie na liście Tier 1

5 kwietnia 2023
Firma Boviet Solar ponownie na liście Tier 1

Boviet Solar, jedna z wiodących światowych firm zajmujących się technologią pozyskiwania energii słonecznej, specjalizująca się w produkcji monokrystalicznych ogniw fotowoltaicznych PERC, jednostronnych i dwustronnych modułów fotowoltaicznych, została sklasyfikowana przez Bloomberg NEF (BNEF) jako producent modułów fotowoltaicznych Tier 1 na I kwartał 2023 r.

System rankingowy Bloomberg NEF dla producentów modułów fotowoltaicznych opiera się na akceptowalności przez banki, co pomaga nabywcom modułów fotowoltaicznych rozróżnić setki dostępnych obecnie na rynku produktów. Aby znaleźć się na liście Tier 1, producent musi dostarczyć wyprodukowane we własnym zakresie moduły fotowoltaiczne do sześciu różnych projektów, które zostały sfinansowane bez regresu przez sześć różnych banków w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponieważ finansowanie bez prawa regresu nie pozwala pożyczkodawcy na dochodzenie niczego poza zabezpieczeniem, jest to wskazówka, że bank ma zaufanie do danego producenta modułów fotowoltaicznych. Spółka Boviet Solar znalazła się w rankingu Tier 1 BNEF (za każdy kwartał) w 2021 i 2022 r.

Umieszczenie w rankingu Tier 1 służy jako niezależna walidacja wyników Boviet Solar w roli partnera biznesowego, ponieważ ocenia producentów modułów fotowoltaicznych pod kątem ich wypłacalności lub stabilności finansowej – powiedział Jimmy Xie, dyrektor generalny Boviet Solar.

Gdy szukamy partnera w zakresie modułów fotowoltaicznych, jego akceptowalność przez banki ma takie samo znaczenie jak ekonomiczność i najlepsza jakość modułów fotowoltaicznych – powiedziała Sienna Cen, prezes Boviet Solar USA. – Bycie uznanym przez Bloomberg NEF za producenta modułów fotowoltaicznych Tier 1 daje firmie Boviet potwierdzenie stabilności finansowej przez stronę trzecią, co stanowi doskonałe uzupełnienie naszych możliwości technologicznych, inżynieryjnych i produkcyjnych. Status Tier 1 powinien dać naszym klientom dodatkową pewność, że partnerstwo z Boviet Solar to mądry wybór dla każdego projektu fotowoltaicznego.

Źródło: Boviet Solar

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika