„Forbes” umieszcza LONGi w nowym rankingu „Top 100” ESG w Chinach

17 marca 2023
„Forbes” umieszcza LONGi w nowym rankingu „Top 100” ESG w Chinach

Magazyn „Forbes China” opublikował nowy ranking ESG podmiotów w kraju, na którym widnieje producent modułów fotowoltaicznych – LONGi. Lista „Top 100”, zatytułowana „Inspiracje w dziedzinie ESG”, zwraca uwagę na kategorie obejmujące cele w dziedzinie bezemisyjności oraz środki służące osiągnięciu tych celów. Zielony łańcuch dostaw i zarządzanie cyklem życia produktu, a także efektywność energetyczna były punktowane pod względem priorytetu, jaki nadały im firmy.

Redukcja emisji i zwiększenie wydajności

W najnowszym raporcie z realizacji celów zrównoważonego rozwoju (opublikowanym w 2022 r.) LONGi podkreśliło, że aż 40,19% energii wykorzystywanej przez grupę pochodziło ze źródeł odnawialnych, zgodnie ze stanem na 2021 r. Dodatkowo przedsiębiorstwo podkreśliło przyjęte zobowiązanie do wykorzystywania wyłącznie czystej energii, które ma zostać spełnione do 2028 r.

Emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 oraz 2 na jednostkę udało się obniżyć w 2021 r. względem roku poprzedniego o 20,8%. Z kolei emisje zakresu 3 (stanowiące ponad cztery piąte wszystkich emisji) zostały zmniejszone o 29,9%.

LONGi, jako członek międzynarodowych inicjatyw sprawozdawczych, takich jak Science-Based Targets (SBTi) i RE100, okrzyknięty mianem „2022 discloser” przez organizację CDP, upublicznił swoje cele i osiągnięcia z dziedziny ESG. Dodatkowo wszystkie bazy produkcyjne spółki przeszły międzynarodową certyfikację na zgodność z normą ISO14001, określającą wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego.

Spółka zainstalowała systemy zarządzania energią w ośmiu zakładach produkcyjnych, co przełożyło się na 54-procentowy wzrost wydajności energetycznej względem 2015 r. W samym 2021 r. spółce LONGi udało się ograniczyć zużycie energii elektrycznej w obrębie całej grupy o 5,38%. Zużycie wody w skali grupy również spadło o 10,73%, natomiast wskaźnik rekultywacji wody wzrósł do dumnych 58,75%.

Ograniczenie wpływu środowiskowego przez design produktów i planowanie całego cyklu życia

Spółka podjęła dalsze kroki w celu ograniczenia jej wpływu środowiskowego, mianowicie w postaci: inwestycji w design produktów, stworzenia niskoemisyjnej ramy modułu, zastosowania odwodnionego żelu krzemionkowego oraz zmniejszenia wykorzystania metali szlachetnych. Z uwzględnieniem całego cyklu życia modułów fotowoltaicznych spółka LONGi podjęła próbę urzeczywistnienia idei recyklingu w designie produktu. Zgodnie z najnowszym francuskim badaniem poświęconym recyklingowi modułów firmy, partnerowi badawczemu udało się osiągnąć 95-procentowy wskaźnik odzysku materiałów konstrukcyjnych modułu.

Magazyn „Forbes” niedawno ogłosił LONGi jedną z najbardziej innowacyjnych chińskich firm.

Czysta energia tworzona dzięki czystej energii

Firma LONGi oświadczyła, że jako największy na świecie producent modułów fotowoltaicznych zamierza działać jako orędownik i lider zrównoważonego rozwoju w zakresie czystej energii. Jest to dodatek do bycia praktykiem zrównoważonego systemu. Spółka promuje koncepcję „energia słoneczna dzięki energii słonecznej”, polegającą na tym, że produkcja rozwiązań z myślą o czystej energii odbywa się z wykorzystaniem właśnie czystej energii.

artykuł sponsorowany