Huawei wspiera projekty młodych eko-innowatorów

28 listopada 2022
Huawei wspiera projekty młodych eko-innowatorów

Prognozowanie pogody na potrzeby OZE, badanie efektywności instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, symulacja najbardziej efektywnego miejsca pod inwestycję – to trzy projekty objęte patronatem Huawei, które otrzymały grant w programie SOFIA – Science Onde Flow Innovation Academy, realizowanego przez ONDE. W tegorocznej edycji programu dofinansowanie otrzymało łącznie 8 projektów.

Program wsparcia ekologicznych, innowacyjnych i naukowych projektów SOFIA jest jednym z filarów ONDE Flow, którego fundamentem jest edukacja i rozwój OZE. Huawei Polska został głównym partnerem całej inicjatywy oraz objął patronatem trzy rozwiązania w obszarze rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach.

Granty, objęte patronatem Huawei w ramach programu ONDE trafiły m.in. do studentki II roku Inżynierii OZE Politechniki Bydgoskiej Anastasii Zelenskiej, która bada, czy i w jakim stopniu opłaca się doposażanie domowych instalacji fotowoltaicznych w magazyny energii.  Drugi projekt należy do Rafała Piechockiego z IV roku Inżynierii OZE z Politechniki Bydgoskiej, który prowadzi symulacje, pozwalające odpowiedzieć na pytanie o to, jak zainwestować, żeby osiągnąć najwyższą efektywność z elektrowni fotowoltaicznej. Opracowywane rozwiązanie sprawdza, jaka jest optymalna powierzchnia pod wyprodukowanie 1 MWh energii, jak ją zaprojektować, by nie doprowadzić do nadprodukcji energii w południe, lecz produkować równomiernie przez cały dzień. Ostatni z objętych patronatem Huawei projektów prowadzi Jakub Wójcik z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Student z Krakowa zamierza opracować prototyp algorytmu, mającego na celu podniesienie wiarygodności prognozowania pogody pod kątem potencjalnego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

– Jako Huawei staramy się wspierać takie inicjatywy, które świat innowacji przybliżają zwykłym ludziom. Od lat wspieramy np. projekty, dzięki którym osoby wykluczone cyfrowo mogą korzystać z osiągnięć digitalizacji. Transformacja energetyczna jest projektem niezwykle ważnym i pilnym do zrealizowania w Polsce, a dostęp do czystej energii jest kolejnym istotnym wyzwaniem. Pomysły nagrodzone w ramach programu ONDE Flow to właśnie takie innowacje – ważne z perspektywy rozwoju całego biznesu OZE i bliskie zwykłym ludziom – komentuje Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Nagrodzone projekty i partnerstwo takiego podmiotu jak Huawei to wprost realizacja idei, jaka nam przyświecała, gdy tworzyliśmy program grantowy SOFIA w ramach inicjatywy ONDE Flow. Chcieliśmy wspierać innowacyjne projekty naukowe, które mogą przełożyć się w przyszłości na biznes i przyspieszenie transformacji energetycznej. Ale w tym procesie bardzo ważna jest szeroka rynkowa współpraca i w tym jest właśnie rola dla odpowiedzialnego biznesu. Sami jako ONDE jesteśmy zaangażowani w rozwój energetyki odnawialnej w Polsce i cieszymy się, że naszym laureatom swoją pomoc okazuje firma z długą historią inicjatyw wspierających edukację oraz innowacyjność w różnych wymiarach – dodaje Paweł Średniawa, Prezes ONDE SA.

Program grantowy SOFIA jest jednym z filarów uruchomionego w zeszłym roku projektu ONDE FLOW. W grudniu 2022 odbędzie się uroczysta gala podsumowująca całe przedsięwzięcie. Partnerami programu są Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Bydgoska, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie „Z energią o prawie”, a HUAWEI Polska – partnerem strategicznym.

Huawei od lat wspiera inicjatywy edukacyjne dla młodych talentów, a partnerstwo Programu Grantowego SOFIA to kolejny ważny krok obok takich inicjatyw jak Huawei Startup Challenge, Seeds for the Future czy ICT Academy, na drodze do zbudowania silnego ekosystemu polskich innowatorów. Huawei angażuje się również globalnie w szereg projektów wspierających ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Ostatnio firma przy współpracy z Rainforest Connection w ramach globalnego programu TECH4ALL wdrożyła system monitoringu akustycznego, który będzie badał lokalną bioróżnorodność oraz wpływ zmian klimatu na jej funkcjonowanie w Puszczy Białowieskiej. Już wcześniej projekty TECH4ALL wprowadzone były w 11 innych krajach. W ramach kolejnych inicjatyw Huawei i RFCx rozmieściły m.in. boje z mikrofonami podwodnymi, które śledzą populację waleni u wybrzeży Irlandii. W Grecji populacja górskich kozic była zaś monitorowana i chroniona przed kłusownikami, a telefony informowały o podejrzanych wystrzałach odpowiednie służby.

Źródło: Huawei