II Konkurs na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii rozstrzygnięty

7 listopada 2018
II Konkurs na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii rozstrzygnięty

Rozwój idei klastrów energii prowadzi do stabilnych dostaw energii i samowystarczalności energetycznej na poziomie gminy czy powiatu. To jednocześnie szansa na większe bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas ogłoszenia wyników II konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Uroczystość odbyła się 6 listopada 2018 roku w Ministerstwie Energii.

Certyfikat otrzymały 33 klastry, a konkurs pokazał, że w Polsce nie brakuje ciekawych pomysłów związanych z lokalną gospodarką energetyczną. Powstawanie nowych inicjatyw oraz działanie już istniejących potwierdza, że rozwój klastrów, promowany przez Ministerstwo Energii, to właściwy kierunek dla budowania energetyki rozproszonej.

– Wyłonienie pilotażowych klastrów energii ułatwi dalszą komunikację pomiędzy Ministerstwem Energii a społecznościami lokalnymi tak, aby wypracować najbardziej racjonalne ramy prawne dla dalszego rozwoju klastrów – stwierdził minister Tobiszowski. Podkreślił, że prowadzony będzie cykliczny monitoring funkcjonowania klastrów, a uzyskany certyfikat ułatwi aplikowanie o środki w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Do końca listopada br. trwa nabór wniosków w konkursie, gdzie certyfikowane klastry energii mają wydzieloną pulę środków w wysokości 50 milionów złotych.

Ministerstwo Energii pracuje nad dalszymi rozwiązaniami służącymi rozwojowi energetyki rozproszonej. Analizowane są mi.in. możliwości wprowadzania autokonsumpcji energii wytwarzanej z OZE przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Do II edycji konkursu zgłosiły się 84 klastry z 14 województw. W wyniku oceny formalnej odrzucono 16 wniosków, a 68 pozostałych skierowano do oceny merytorycznej. Nabór wniosków trwał do 13 sierpnia 2018 roku. We wrześniu i październiku 2018 r. przeprowadzona została ocena merytoryczna. Klastry prezentowały swoje dotychczasowe działania oraz plany dalszego rozwoju, a także odpowiadały na pytania ekspertów. Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii uzyskały 33 klastry z 13 województw. 6 najlepszych klastrów otrzymało certyfikat z wyróżnieniem.

Lista certyfikowanych klastrów w ramach II konkursu dla klastrów energii

Zaktualizowana lista certyfikowanych klastrów energii

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika