Imponująca dynamika przychodów i zysku Columbusa

24 marca 2021
Imponująca dynamika przychodów i zysku Columbusa

Columbus Energy zakończył rok 2020 skonsolidowanymi przychodami na poziomie 670 mln zł i wynikiem EBIDTA 99 mln zł, notując rekordową dynamikę wzrostu tych wartości.

Jak wynika z raportu rocznego Columbus, w 2020 r. Grupa osiągnęła przychody z działalności na poziomie 670 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 220% r/r. Skonsolidowany zysk brutto wzrósł o 480% w perspektywie rocznej – 87 mln zł, a skonsolidowana EBITDA wyniosła 99 mln zł, czyli o 350% więcej niż rok wcześniej. W ciągu ostatnich 3 lat przychody Grupy wzrosły ponad dwudziestokrotnie, a EBIDTA prawie czterdziestokrotnie.

To był wyjątkowy rok, trudny, wymagający przez męczącą pandemię. Jednak zaangażowanie i motywacja naszego zespołu pokazały, jak można zagrożenia zamieniać w szanse, a wyzwania niepewnych czasów – w walkę o lepszą przyszłość – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Columbus Energy S.A.

Wśród licznych sukcesów minionego roku Zarząd Columbus wymienia przede wszystkim inwestycje na rynku farm fotowoltaicznych. Grupa pozyskała 1500 MW projektów farm lub praw do nich oraz przeszła do negocjacji umów o potencjale kolejnych prawie 4500 MW projektów. Łącznie daje to prawie 6000 MW mocy w farmach, gdzie zakładając że zostanie wybudowanych około połowa,  wartość po wybudowaniu  przekroczy 6 mld zł.

Finansowanie budowy farm Grupy odbywa się przez emisję pierwszych na polskim rynku energetycznym Zielonych Obligacji, których wartość w pierwszym programie wynosi 500 mln zł, a partnerem biznesowym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Obecnie Columbus jest na etapie plasowania Zielonych Obligacji na dodatkowe 200 mln zł, które przeznaczy w 100% na zakup nowych projektów farm fotowoltaicznych lub wiatrowych. Wszystkie te działania prowadzą do akumulacji w aktywach Grupy gigawatów zielonej, czystej energii.

Do perspektywicznych inwestycji roku 2020 Zarząd Columbus zalicza także objęcie udziałów w Nexity Global – spółce z branży elektromobilności i wytwarzania technologii IT, oraz przeznaczenie 10 mln euro na rozwój przełomowej technologii perowskitów, należącej do spółki Saule. Columbus ma ambicje być strategicznym partnerem tej Spółki w dystrybucji licencji na wdrożenia produktowe oraz dystrybucji samych produktów, opartych o perowskity.

W minionym roku Columbus zamontował też pilotażowo kilkadziesiąt pomp ciepła, a zdobywając kompetencje i doświadczenie, planuje montaż znaczącej ilości tych urządzeń w najbliższych latach – tak, aby i w tym obszarze osiągnąć pozycję lidera.

W najbliższych miesiącach Grupa chce się skoncentrować na większej optymalizacji operacyjnej i wytworzeniu usług, które pozwolą zdywersyfikować przychody w przyszłości. W tym celu Columbus uruchomił niedawno usługę Prąd jak Powietrze, polegającą na bilansowaniu energii elektrycznej 1:1 oraz magazynowaniu jej bez strat. Po finalizacji przejęcia spółki obrotu energią, Columbus będzie mógł także poszerzyć tę usługę o tokenizację energii, czyli przesyłanie jej innym odbiorcom.

Wraz z wdrożeniem prawa opartego o unijną dyrektywę RED II, czas domowych i biznesowych magazynów energii nastanie szybciej niż nam się wydaje Zielona rewolucja i czysta ekonomia dają nam przestrzeń, w której już od lat zdobywamy doświadczenie. Zeroemisyjna energetyka, termomodernizacja, elektromobilność i zielone technologie to nowe fundamenty gospodarki, a Columbus jest w samym w środku tej zmiany. – komentuje Dawid Zieliński.

Jak podkreśla Zarząd w podsumowaniu rocznym, Columbus zamierza wykorzystać szansę przeistoczenia się z instalatora fotowoltaiki w solidną i nowoczesną firmę energetyczną.

Fot. Columbus

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika