Instalacja fotowoltaiczna w Olsztynie

17 czerwca 2017
Instalacja fotowoltaiczna w Olsztynie

Na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie uruchomiono elektrownię fotowoltaiczną. Całość instalacji została umieszczona na działce o powierzchni 0,28 ha.

Działanie zainstalowanego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 400 V przez falowniki trójfazowe. Wyprodukowana energia jest wykorzystywana na własne potrzeby spółki. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 120 kWp zostały nachylone pod kątem 35° względem podłoża. Ogniwa fotowoltaiczne są rozmieszczone na wolnostojących konstrukcjach wsporczych. Instalacja składa się z 480 szt. modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy szczytowej 250 Wp. Urządzeniami odpowiedzialnymi za współpracę z generatorami jest pięć beztransformatorowych falowników trójfazowych o mocy 20 kW każdy.

Zainstalowane panele pokrywać mają ok. 30 proc. zapotrzebowania bazy na energię elektryczną.

Głównym efektem ekologicznym projektu jest wytworzenie 100 MWh rocznie energii ze źródeł odnawialnych.

Koszty instalacji:

  • Wartość brutto inwestycji: 993 658,73 zł
  • Wartość netto inwestycji: 807 852,63 zł

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014–2020 wyniosło 71 proc., czyli 573 575,37 zł.

Źródło: PWiK Olsztyn

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika