Instalacja PV na terenie stacji wodociągowej

9 grudnia 2018
Instalacja PV na terenie stacji wodociągowej

Od września do końca listopada br. trwały prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji wodociągowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Suwałkach. Wykonawcą i dostawcą systemu o mocy łącznej 200 kWp była firma GRODNO SA.

Wybudowana instalacja dostarcza energię elektryczną na potrzeby własne PWiK. Z energii elektrycznej generowanej przez 624 ogniwa fotowoltaiczne zasilane są pompy głębinowe ujęcia wody, urządzenia stacji uzdatniania wody oraz pompy sieciowe.

Koszt budowy instalacji wyniósł 897 tys. zł, w tym 680 tys. zł to refundacja ze środków unijnych, z   Funduszu Spójności.  Wykonana inwestycja stanowi część realizowanego przez suwalski PWiK projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020.

Źródło: PWiK Suwałki