Instalacja solarna off-grid zastąpiła generator dieslowski

21 marca 2017
Instalacja solarna off-grid zastąpiła generator dieslowski

W australijskim buszu siedem zestawów typu off-grid marki DEGER D60H o zainstalowanej mocy 40 kW, podążających za słońcem, zasila w energię elektryczną pompę wodną zapewniającą dostawy wody pitnej w mieście Broome. Dwuosiowe systemy podążające za słońcem DEGER zastąpiły przestarzałą instalację opartą na generatorze diesla i dostarczają  zieloną energię służącą do zasilania pompy, dzięki czemu realizują niezbędną potrzebę zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Dzięki opatentowanej technologii MLD dwuosiowe systemy śledzenia DEGER generują ok. 45 proc. energii elektrycznej więcej w porównaniu z systemami stacjonarnymi. Instalacja wytwarza dość energii elektrycznej, a jej nadwyżki są akumulowane w bateriach, tak aby zabezpieczyć nieprzerwaną pracę pompy w nocy. Instalacja fotowoltaiczna jest dopasowana do wymagań  technicznych, jakie stawia pompa wody o mocy 22 kW, która transportuje wodę z głębokości na powierzchnię ziemi, systemy śledzenia z firmy DEGER zapewniają  miejscowej ludności zaopatrzenie w wodę pitną w bezwzględnym środowisku. Ten ważny i trwały montaż został zrealizowany z  partnerem  w zakresie instalacji, firmą Balance Utility Solutions, wspierającym rosnącą społeczność Broome zmagającą  się od lat z niedoborem wody, zwłaszcza w miesiącach letnich.

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika