Falownik współpracujący z magazynem energii

27 lutego 2018
Falownik współpracujący z magazynem energii

Urządzenie blueplanet gridsave 50.0 TL3-S to nowy falownik dwukierunkowy firmy KACO new energy. Urządzenie służy do ładowania i rozładowywania akumulatorów w systemach magazynowania energii. Niemiecki producent przywiązuje dużą wagę do wszechstronności w procesie rozwoju: dzięki inwerterowi integratorzy systemów mają dużą swobodę wyboru technologii akumulatorowej, połączenia z systemem zarządzania energią wyższego poziomu i wielkością magazynu energii.

Blueplanet gridsave 50.0 TL3-S to dwukierunkowy falownik do pracy z akumulatorami z mocą wyjściową 50 kW i sprawnością 98,5 proc. Zakres zastosowania nowego falownika to komercyjne i wielkoskalowe systemy magazynowania energii. Jest kompatybilny zarówno z akumulatorami litowo-jonowymi, jak i z innymi dostępnymi na rynku rodzajami akumulatorów. Falownik blueplanet gridsave 50.0 TL3-S może pracować równolegle po stronie prądu stałego (DC). Pozwala to na podłączenie wielu falowników do pojedynczego magazynu energii o dużej pojemności.

Magazynowanie energii i stabilizacja sieci elektroenergetycznej

Blueplanet gridsave 50.0 TL3-S jest umieszczony pomiędzy magazynem energii a siecią elektroenergetyczną. Instalacja falownika może być wykonana na zewnątrz dzięki klasie ochrony IP65. Falownik może współpracować z siecią publiczną, zasilać małe miasteczko lub obiekt przemysłowy. Rozmiar zdecentralizowanego magazynu energii podłączonego do inwertera blueplanet gridsave 50.0 TL3-S może być skalowalny w zakresie megawatów.

Dostarczając zmagazynowaną energię elektryczną w czasach dużego zapotrzebowania na energię, inwerter reguluje wzrosty energii. Ładując i rozładowując akumulatory, pomaga również w zarządzaniu siecią elektroenergetyczną, aby skompensować moc bierną lub zapewnić dodatkową moc czynną.

Otwarty standard komunikacji

Blueplanet 50.0 TL3-S jest kontrolowany przez zewnętrzny system zarządzania energią. W tym celu falownik komunikuje się za pośrednictwem protokołu Sunspec Modbus TCP służącego do współpracy z różnymi systemami zarządzania energią. Ten szeroko stosowany interfejs umożliwia korzystanie z dużej liczby systemów sterowania. W ramach takiego otwartego systemu, blueplanet gridsave 50.0 TL3-S spełnia indywidualne wymagania dotyczące projektowania aplikacji do magazynowania energii.

KACO new energy dedykuje swój produkt integratorom systemów, przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, operatorom systemów dystrybucyjnych, EPC i dużym przedsiębiorstwom, którym zależy na równoważeniu wytwarzania energii i obciążania sieci energetycznych.

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika