Inwestycje EIT InnoEnergy w zieloną energię silnym wsparciem dla realizacji celów redukcji emisji CO2 w UE do 2030 r.

2 września 2021
Inwestycje EIT InnoEnergy w zieloną energię silnym wsparciem dla realizacji celów redukcji emisji CO2 w UE do 2030 r.

EIT InnoEnergy, wiodący na świecie fundusz i akcelerator inwestujący w rozwiązania z obszaru zielonej transformacji energetycznej, opublikował raport “EIT InnoEnergy Impact Report 2020” zawierający informacje o 250 innowacyjnych start-upach i scale-upach z portfela funduszu, w tym o firmach o polskim rodowodzie. Autorzy opracowania podkreślają, że prowadzone przez podmiot inwestycje mają na celu obniżenie jeszcze w obecnej dekadzie emisji gazów cieplarnianych o 1,1 Gt ekwiwalentu CO2 rocznie, co odpowiada jednej trzeciej europejskiego celu redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Inwestycje przełożą się także na oszczędności energetyczne szacowane na 9,1 mld EUR rocznie, otwierając Europie drogę do pełnej dekarbonizacji.

Pomimo trwającej pandemii, portfel aktywów EIT InnoEnergy stale rośnie, poszerzając się o starannie dobrane, szybko rozwijające się firmy działające w sektorze zielonej energii. Presję na rozwiązania, które pozwolą sprostać narastającym wyzwaniom klimatycznym, potęgują rosnące oczekiwania społeczne związane z transformacją energetyczną oraz ambitne unijne regulacje, takie jak zaprezentowany przez Komisję Europejską pakiet ‘Fit for 55’.

– Potencjał zgromadzony w naszym portfelu inwestycyjnym jest ogromny. Skalę możliwej redukcji emisji COmożna porównać do usunięcia z dróg prawie 250 milionów samochodów. Wywarcie tak pozytywnego wpływu na proces transformacji energetycznej nie byłoby możliwe bez przyjęcia przez EIT InnoEnergy globalnej perspektywy walki ze zmianami klimatu. Firmy, w które zainwestowaliśmy, wciąż są na wczesnym etapie rozwoju, a już udało im się stworzyć 25 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy. Wyobraźmy sobie, jak wielki wpływ będą mieć na swoje otoczenie i rynek pracy, kiedy dojrzeją i zwiększą skalę działania. – mówi Elena Bou, współzałożycielka i dyrektorka innowacji w EIT InnoEnergy.

Od momentu powstania, fundusz EIT InnoEnergy przeanalizował koncepcje i modele biznesowe ponad 5000 start-upów i wsparł wprowadzenie na rynek ponad 300 innowacyjnych produktów i usług. 85 proc. spółek portfelowych funduszu prowadzi globalną ekspansję, wykorzystując rozwijane w Europie innowacje, żeby przyspieszać transformację energetyczną na całym świecie i hamować postępujące zmiany klimatu. Obecnie EIT InnoEnergy dysponuje największym na świecie portfelem technologii zrównoważonej energii spośród wszystkich tego typu inwestorów na świecie. Zgodnie z obecnymi założeniami, innowacje wspierane przez fundusz, związane z OZE i wpisujące się w globalne trendy e-mobilności i smart city, do 2030 r. wygenerują ponad 600 TWh energii z czystych źródeł. To ok. 4-krotność produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2020 r.

Elena Bou przypomina, że wnioski z najnowszego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) to bardzo poważne ostrzeżenie dla ludzkości. Jej zdaniem, jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań prowadzących do głębokich, globalnych cięć emisji gazów cieplarnianych, nie uda nam się zatrzymać globalnego wzrostu średnich temperatur, co zagrozi miliardom ludzi na Ziemi. Współzałożycielka EIT InnoEnergy przywołuje także wyliczenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), która szacuje, że globalna emisja CO2 w sektorach energetyki i przemysłu wzrosła od 1992 r. o 60 proc.

– Zebrane w naszym raporcie dane dowodzą, że młode, innowacyjne firmy zajmujące się zrównoważoną energią mogą, przy odpowiednim wsparciu, zakwestionować obowiązujący status quo i wywrzeć realny wpływ na tempo transformacji energetycznej na świecie, zwiększając dostępność bezpiecznej i czystej energii. – mówi Elena Bou. Ogromnie cieszy nas to, że w grupie wspieranych przez nasz fundusz innowatorów są reprezentanci aż 80 narodowości, wśród nich rosnąca liczba kobiet. Elementem poprzedzającym każdą decyzję inwestycyjną EIT InnoEnergy jest szczegółowa analiza due diligence, obejmująca także ocenę potencjalnego wpływu, jakie przedsiębiorstwo i rozwijana przez nie technologia wywrze na swoje otoczenie. Gdy spółka trafia już do naszego portfela, wspólnie z jej twórcami przygotowujemy plan na to, jak ten pozytywny wpływ firmy dodatkowo zwiększyć. Naszym celem nie jest jedynie wybór najlepiej rokujących start-upów, ale także realne wspieranie ich późniejszego rozwoju, osiągania kolejnych celów i kamieni milowych.”

Obecnie w portfelu EIT InnoEnergy znajdują się innowacyjne start-upy, takie jak Alpinov X, BetterSpace, Cascade Drives, CorPower, Duckt, Hymeth, Llewo, Naoden, Nawa Technologies, NabraWind, SciBreak, Wattsun, Vilisto, czy polsko-szwedzki SunRoof, który tworzy najbardziej wydajne dachy solarne na rynku. W portfelu inwestycyjnym EIT InnoEnergy znajduje się także m.in. polski Ecobean, wytwarzający bioprodukty ze zużytej kawy oraz BIN-E, który rozwija inteligentny system zarządzania odpadami. Wielowymiarowy ekosystem budowany przez EIT InnoEnergy skupia ponad 500 globalnych partnerów, którzy przyczyniają się do budowy bardziej zrównoważonego świata i wspierają globalną transformację energetyczną.

Pełna treść raportu “EIT InnoEnergy Impact Report 2020” dostępna jest tutaj

O raporcie

Raport „EIT InnoEnergy Impact 2020” klasyfikuje inwestycje EIT InnoEnergy pod kątem ich pozytywnego wpływu na środowisko, ekonomię i społeczeństwo oraz ich wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ocenie wpływu środowiskowego przyjęto horyzont czasowy analizy do 2030 r. Wartości wskaźników wpływu w zakresie ekonomii i społeczeństwa wyliczono w oparciu o dotychczasową działalność spółek portfelowych. Liczby przedstawione w raporcie oparte są na danych dostarczonych przez spółki z portfela EIT InnoEnergy.

O EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy koncentruje się na wspieraniu transformacji energetycznej i jest wiodącą siłą napędową rozwoju zrównoważonej energetyki, dostarczając technologie i umiejętności konieczne do realizacji ambitnych założeń Unijnego Zielonego Ładu i europejskich celów w zakresie dekarbonizacji.

Uznawany na całym świecie za najbardziej aktywnego inwestora w sektorze energii i jednego z największych inwestorów w technologie klimatyczne i energię odnawialną w 2020 roku, EIT InnoEnergy tworzy ekosystem ponad 500 zaufanych partnerów i 23 udziałowców. Fundusz wspiera innowacje w wielu obszarach, takich jak magazynowanie energii, transport i mobilność, odnawialne źródła energii oraz zrównoważone budynki i miasta.

Do tej pory fundusz zainwestował 560 milionów euro w innowacje z obszaru zielonej energii, które przyczynią się do wygenerowania 72,8 mld EUR przychodów i do 2030 r. doprowadzą do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 1,1 Gt ekwiwalentu CO2 rocznie. EIT InnoEnergy wykształcił 1400 absolwentów studiów zrównoważonego rozwoju, a firmy portfelowe funduszu bezpośrednio i pośrednio stworzyło ok. 25 000 miejsc pracy.

EIT InnoEnergy jest siłą napędową kilku europejskich inicjatyw, takich jak European Battery Alliance (EBA), the European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) i European Solar Initiative (ESI). Założony w 2010 r. i wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), fundusz EIT InnoEnergy posiada biura w całej Europie oraz w Bostonie w USA.

www.innoenergy.com

Fot. SunRoof

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika