Kable fotowoltaiczne: bezpieczeństwo, optymalizacja, bezawaryjna praca

10 listopada 2018
Kable fotowoltaiczne: bezpieczeństwo, optymalizacja, bezawaryjna praca

Bezpieczeństwo użytkowników instalacji fotowoltaicznych, w szczególności mikroinstalacji, które są obciążone największym ryzykiem wystąpienia błędów wykonawczych i niewłaściwego doboru komponentów ze względu na montaż i eksploatację w budynkach mieszkalnych, jest nadrzędnym celem, który musi towarzyszyć budowie, eksploatacji i funkcjonowaniu w każdych przewidywalnych warunkach.

Systemy fotowoltaiczne muszą spełniać wymagania dedykowane instalacjom PV, ponieważ ich użytkownikami z założenia są osoby nieposiadające kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych. Kluczowe elementy dające inwestorowi poczucie pewności, gwarancję przewidywalnej, zgodnej z założeniami bezawaryjnej pracy systemu generującego energię elektryczną, to:

– właściwy, zgodny z obowiązującymi normami i przepisami dobór wszystkich  składowych systemu fotowoltaicznego,

– prawidłowa, zgodna z obowiązującymi normami i przepisami budowa, uruchomienie i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej.

Artykuł opisuący  właściwości przewodów fotowoltaicznych oraz ich prawidłowy dobór ukazał się w numerze 3/2018 Magazynu Fotowoltaika.

Fot. Corab

Pobierz artykuł

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika