Ograniczenie ryzyka wystąpienia pożaru w instalacjach PV. Wytyczne dla projektantów i instalatorów oraz inspektorów przeciwpożarowych

26 października 2018
Ograniczenie ryzyka wystąpienia pożaru w instalacjach PV. Wytyczne dla projektantów i instalatorów oraz inspektorów przeciwpożarowych

W instalacjach elektrycznych, a więc także w systemach fotowoltaicznych, bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie. Systemy PV, które są projektowane, instalowane i eksploatowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami technicznymi, są bezpieczne i niezawodne nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych. Mogą jednak zaistnieć scenariusze zdarzeń, które wymagają dodatkowych urządzeń zabezpieczających. Przykładowo w systemach, które nie są regularnie monitorowane i w których moduły są instalowane na łatwopalnym dachu lub izolacji

Artykuł zawierający wytyczne dla projektantów i instalatorów oraz inspektorów przeciwpożarowych ukazał się w numerze 3/2018 Magazynu Fotowoltaika.

Materiał porusza poniższe zagadnienia:

  • Powstawanie łuku elektrycznego
  • Zasady prowadzenia przewodów
  • Bezpieczne szafki rozdzielcze i rozdzielnice
  • Zalecenia dotyczące odpowiednich materiałów  instalacyjnych
  • Oznakowanie
  • Rekomendacje dotyczące użytkowania

Opublikowany artykuł bazuje na oryginalnym dokumencie „Merkblatt für Planer und Installateure. Lichtbogenrisiken an PV-Anlagen reduzieren”.

Pobierz cały artykuł

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika