Kable solarne

15 stycznia 2017
Kable solarne

Firma EmiterNet wprowadziła do oferty kable solarne. Są to przewody jednożyłowe z żyłą wielodrutową ocynowaną miękką wg VDE 0295 kl. 5 i IEC 60228 kl. 5, w izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego. Podczas palenia się nie wydzielają agresywnych dymów (płomienioodporność wg DIN EN 60332-1).

Dodatkowo przewody EmiterNet są odporne na promieniowanie UV oraz bardzo trwałe w naszych warunkach atmosferycznych. Mogą być stosowane wewnątrz budynków, w elektrowniach fotowoltaicznych, na dachach budynków, a także w rozbudowanych elektrowniach naziemnych. Jest możliwość zamówienia przewodów z dodatkiem antygryzoniowym.

Produkt spełnia wymagania dyrektywy 2014/35/UE, dyrektywy 2011/65/UE oraz normy PN-EN 50618:2015-3, PN-EN 50581:2012. Przewidywany okres eksploatacji kabli to 25 lat.

Źródło: EmiterNet

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika