Klemy dokręcane od spodu modułu

14 marca 2024
Klemy dokręcane od spodu modułu

Energy5 wprowadza na rynek opatentowane zespoły klem do montażu modułów fotowoltaicznych, montowane od spodu konstrukcji naziemnych. To innowacyjne podejście umożliwia instalację klem i śrub bez konieczności trzymania ich od góry, co eliminuje konieczność chodzenia po modułach przez monterów. Nowe rozwiązania przyspieszają montaż i ułatwiają serwisowanie instalacji, wpływając korzystnie na bezpieczeństwo i trwałość systemu.

Jedną z głównych zalet nowych zespołów klem środkowych i montażowych jest możliwość ich umieszczenia na jeszcze niezamontowanych elementach konstrukcyjnych. To przekłada się na usprawnienie procesu montażu i zwiększenie efektywności wykonywanych prac. Rozwiązanie to zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Energy5