Kolejna instalacja fotowoltaiczna w Szczecinie

27 lutego 2017
Kolejna instalacja fotowoltaiczna w Szczecinie

WFOŚiGW w Szczecinie 21 lutego 2017 r. podpisał z beneficjentem – firmą Dobra Sp. z o.o. – umowę dofinansowania budowy elektrowni PV o mocy 250 kW w miejscowości Bobrowniki. Koszt inwestycji to ponad 4 mln zł, a dofinansowanie z RPO WZ 2014–2020 – prawie 2,5 mln zł.
Inwestycja będzie polegać na budowie instalacji fotowoltaicznej oraz zakupie banku energii wraz z niezbędną infrastrukturą. Elektrownia będzie się składać z 926 paneli fotowoltaicznych i pięciu inwerterów o mocy 50 kW każdy. Dodatkowo system będzie zawierał zasobniki energii elektrycznej o łącznej pojemności 500 kWh. Nowa instalacja rocznie wyprodukuje 220 MWh energii, która będzie wykorzystywana na potrzeby własne spółki. Efekt ekologiczny to uniknięcie emisji do atmosfery prawie 179 t dwutlenku węgla w skali roku.

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika