Kolejne inwestycje firmy Corab

5 września 2017
Kolejne inwestycje firmy Corab

W dniu 31 sierpnia 2017 r. Corab Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dokument umożliwiający rozpoczęcie działalności został podpisany przez Grzegorza Smolińskiego, prezesa Zarządu W-M SSE SA, oraz Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg – wiceprezes Zarządu. Zezwolenie odebrał prezes Zarządu Corab Sp. z o.o. Henryk Biały.

Corab Sp. z o.o. planuje zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz dywersyfikację wyrobów firmy. Inwestycja będzie polegała na budowie nowoczesnego centrum logistyczno-magazynowo-produkcyjnego. Najważniejszymi elementami będą systemy montażu wolnostojących i dachowych paneli fotowoltaicznych. Zaplanowane są: zakup linii technologicznych do formowania metalu, budowa magazynu oraz stworzenie laboratorium, które zapewni stosowanie najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii odnawialnej.

Firma zadeklarowała poniesienie: co najmniej 10 000 000 zł nakładów inwestycyjnych, zatrudnienie nie mniej niż 10 nowych osób oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 98 pracowników. Projekt będzie realizowany na nieruchomości o powierzchni 2,5963 ha.

Jest to drugie zezwolenie dla firmy Corab Sp. z o.o. W ramach pierwszej decyzji została zrealizowana w Bartoszycach inwestycja warta 9 956 606 zł.

Firma Corab powstała w 1991 r. Od powstania przedsiębiorstwa przedmiotem jego działalności jest technika satelitarna, mianowicie produkcja, dystrybucja i obsługa satelitarnych platform na całym świecie. Spółka jest liderem na polskim rynku satelitarnym oraz zajmuje znaczącą pozycję na rynkach światowych. Główna działalność to dostawy sprzętu do odbioru kodowanych i niekodowanych programów satelitarnych. Firma zajmuje się również fotowoltaiką.

Źródło: http://www.wmsse.com.pl

 

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika