Małe instalacje OZE. Raport 2023

6 maja 2024
Małe instalacje OZE. Raport 2023

Według najnowszego raportu opublikowanego przez Urząd Regulacji Energetyki moc małych instalacji OZE w 2023 roku wzrosła 0 30 proc., a wyprodukowana w nich energia wyniosła 4 TWh.

Mała instalacja odnawialnego źródła energii to instalacja o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kW do 1 MW, przyłączona do sieci o napięciu niższym niż 110 kV.  W 2023 roku liczba wytwórców energii wpisanych do rejestru wytwórców w małych instalacjach wyniosła 3025. Oznacza to wzrost o ponad 23 proc. w stosunku do roku 2022. Z kolei liczba zarejestrowanych instalacji wzrosła o 35 proc. i  wyniosła 5620 szt.

 

 

Instalacje fotowoltaiczne stanowią większość małych instalacji OZE w Polsce (78 proc.) oraz produkują najwięcej energii. Drugą technologią są elektrownie wiatrowe.

 

Rodzaj instalacji OZE Liczba instalacji Moc zainstalowana [MW]
wykorzystujące hydroenergię 412 99,277
wykorzystujące energię promieniowania słonecznego 4 411 3 565,489
wykorzystujące biogaz 187 79,950
wykorzystujące energię wiatru 602 396,420
wykorzystujące biomasę 8 4,763
Łącznie 5 620 4 145,899

 

Raporty podsumowujące wytwarzanie energii w małych instalacjach odnawialnych źródeł energii są przygotowywane przez Prezesa URE od 2016 r. W ciągu ośmiu lat liczba wytwórców wzrosła ponad siedmiokrotnie, a ilość produkowanej przez nich energii blisko 23 razy.

Wykaz ykaz wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji znajduje się na stronie URE.

Źródło: URE