Ministerstwo Energii – duże wolumeny na aukcje OZE również w 2019 r.

17 września 2018
Ministerstwo Energii – duże wolumeny na aukcje OZE również w 2019 r.

W ubiegły piątek 14 września zostały ogłoszone pierwsze aukcje OZE, ale wyłącznie dla instalacji istniejących. Na aukcje OZE dla nowych instalacji, w tym fotowoltaicznych musimy jeszcze poczekać. W Sejmie, w czerwcu br. Pan Minister Grzegorz Tobiszowski – Wiceminister Energii odpowiedzialny za OZE po raz pierwszy przyznał, że realizacja polskiego celu OZE na rok 2020 jest zagrożona i należało oczekiwać działań Ministerstwa Energii (ME) korygujących spadkowe trendy udziałów energii z OZE. W piśmie z dn. 30 sierpnia 2018 r. adresowanym do Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) ME poinformowało o chęci zorganizowania dużej aukcji OZE w 2019 roku. Wiceminister Energii, Pan Grzegorz Tobiszowski potwierdził, że w aukcjach OZE na 2019 r. przewidziano udział dużych wolumenów w fotowoltaice, co powinno w sposób pozytywny wpłynąć na liczbę nowo powstałych projektów (jeszcze w 2020 roku). Jednocześnie ME zaznacza, że jest świadome ograniczeniem dostępności przyłączeń instalacji OZE i nie wyklucza zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Zapowiedź Pana Wiceministra Tobiszowskiego powinna mieć pozytywny wpływ na działania deweloperów, w szczególności projektów fotowoltaicznych, bo te działania dają największe szanse na dostarczenie energii liczącej się do realizacji polskiego celu OZE w 2020 roku i dlatego IEO dzieli się tą informacją. Ponadto, ME słusznie zauważa, że system aukcyjny stwarza warunki do optymalizacji kosztowej utrzymywanej na racjonalnym poziomie.

Tegoroczne aukcje OZE dla nowych instalacji powinny zostać ogłoszone w najbliższych dniach. Obecnie mamy ok. 400 wygranych projektów (każdy mały projekt wymaga 2-3 mln kredytu). W tegorocznych aukcjach możliwe jest zrealizowanie kolejnych projektów PV o mocy rzędu 800-900 MW. Analizy IEO prowadzą natomiast do wniosków, że możliwe byłoby zrealizowanie nawet 2500-3000 MW projektów fotowoltaicznych (o wartości ok. 12 mld zł).

Wychodząc naprzeciw inwestorom i deweloperom, Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie danych udostępnionych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) oraz informacji publicznej, przygotował bazę danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce‘2018” – materiał przedstawiający najbardziej aktualny obraz potencjału inwestycyjnego technologii PV. W związku z zapowiedzią aukcji w 2019 roku, baza ta będzie w sposób ciągły aktualizowana przez IEO.

Źródło: IEO