Nadążna konstrukcja wsporcza dla agrowoltaiki

18 listopada 2022
Nadążna konstrukcja wsporcza dla agrowoltaiki

REM Tec jest właścicielem kilku światowych patentów w sektorze konstrukcji wsporczych dla fotowoltaiki. Jest pierwszą firmą na świecie, która opracowała zrównoważone projekty do produkcji energii słonecznej oparte na systemach śledzących ruch słońca na niebie, dzięki czemu ziemia może być w pełni wykorzystywana dla rolnictwa w sposób kontrolowany.

Agrovoltaico® to szczególny rodzaj technologii agrowoltaicznej (APV) opracowanej przez REM Tec. Pozwala na zwiększenie plonów rolnych, dzięki cieniom generowanym przez moduły fotowoltaiczne. Rolnictwo i produkcję energii koordynuje się w taki sposób, aby uzyskiwać najwyższej jakości produkty rolne. Poszczególne uprawy potrzebują określonego dostępu do słońca, który może być sterowany dzięki konstrukcji wsporczej sterującej położeniem modułów fotowoltaicznych. Studia i analizy wykonane we współpracy z Uniwersytetem w Piacenza i doświadczenie zdobyte w terenie od 2011 r. pozwoliły na uzyskanie optymalnej wiedzy na temat efektu cieniowania PV na plon rolniczy. Podczas gdy na niektórych uprawach system Agrovoltaico® nie powoduje żadnej różnicy w plonach, na innych poprawia produkcję w sposób znaczący. Badania wykazały wzrost plonów kukurydzy o 4,3%.

REM Tec to włosko-francuska firma działająca w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań fotowoltaicznych, która od ponad dekady rozwija własną opatentowaną technologię. Technologie firmy REM Tec – Agrovoltaico® – łączą rolnictwo i produkcję energii odnawialnej, pozwalając na zrównoważoną, bezemisyjną produkcję energii elektrycznej. Wspierając swoimi rozwiązaniami transformację energetyczną, firma przyczynia się do tworzenia nowej rzeczywistości rolniczej, dzięki czemu zwiększa i udoskonala produkcję żywności. Jako światowy lider technologii i rynku w dziedzinie agrowoltaiki, REM Tec przygotowuje się do realizacji silnie rosnącej liczby projektów o mocy ponad 500 MW. Firma posiada doświadczoną kadrę pracowniczą i zarządzającą. Firma zwraca szczególną uwagę na szacunek dla miejscowej ludności, środowiska i kontynuacji miejscowych upraw, co stanowi również filozofię REM Tec.

System śledzenia słonecznego

Technologia konstrukcji wsporczej śledzącej słońce Agrovoltaico® została opatentowana w wielu częściach świata. Technologia ta składa się z systemu dwuosiowego, umieszczonego 5 m nad ziemią, zdolnego do maksymalizacji produkcji energii elektrycznej, podczas gdy ziemia jest wolna dla rolnictwa. Obecność dwustronnych modułów fotowoltaicznych pozwala również na zwiększenie produkcji energii elektrycznej. W razie potrzeby uprawy mogą zostać zacienione, dzięki czemu system ochrania je i zwiększa plony.

System zawieszony AGV

REM TEC opatentował również podwieszany system Agrovoltaico®, którego wysokość ok. 5 m umożliwia uprawę różnych gatunków rolniczych i umożliwia łatwy transport wszystkich maszyn stosowanych w rolnictwie. Ten rodzaj systemu można łatwo dostosować do różnych rodzajów gleb, ponieważ jego konstrukcja i parametry nośne umożliwiają montaż systemu na terenach o nachyleniu do 15%. Odległość między słupami nośnymi może być wielokrotnością do 25 m. System można konfigurować liniowo lub w układzie szachownicy.

REM Tec rozpoczął nowe partnerstwo z GALP, światowym liderem w dziedzinie energetyki. Współpraca będzie dotyczyła realizacji projektu pilotażowego w Instytucie Rolnictwa w Lizbonie z zamiarem badań wpływu konstrukcji Agrovoltaico® na różne odmiany winorośli.

Źródło: Rem Tec                                                                                    Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika