Mobilna agrowoltaika z Holandii

30 maja 2022
Mobilna agrowoltaika z Holandii

Holenderskie konsorcjum H2arvester opracowało mobilny system agrowoltaiczny, który ma poprawić jakość gleby i bioróżnorodność pól uprawnych, równocześnie produkując energię elektryczną. H2arvester to system energetyczny obiegu zamkniętego do lokalnego wytwarzania i zużywania na miejscu (w gospodarstwie) czystej energii, przy wykorzystaniu gruntów rolnych bez strat w produkcji roślinnej.

Pojazdy solarne H2arvester zbudowane są w formie panelu modułów fotowoltaicznych, które poruszają się autonomicznie po polach uprawnych rolników, hodowców bydła mlecznego, nad rowami i innymi technicznymi nieużytkami. Ponieważ panele słoneczne są mobilne, H2arvester może być postrzegany jako dodatkowa uprawa rolników i hodowców warzyw i roślin. Również dla hodowców bydła mlecznego, gdyż słoneczne pojazdy H2arvester przemieszczają się podczas wypasu lub przejeżdżają przez rowy – oznacza to dosłownie podwójne wykorzystanie gruntów rolnych i dodatkowy dochód, przy maksymalnym zajęciu ziemi wynoszącym 10% na hektar.

Energia elektryczna produkowana przez samobieżne zestawy fotowoltaiczne może być przetwarzana na farmach na ekologiczny wodór. Magazynowana w celu zbilansowania produkcji i dla własnego wykorzystania wytworzonej energii (wodór i ciepło), obniża zapotrzebowanie na pobór z sieci publicznej. Zapasy wodoru mogą być również dostarczane stronom trzecim, takim jak spółdzielnie rolnicze, korporacje energetyczne, przemysł lub sąsiednie gospodarstwa.

Rolnictwo znajduje się w najlepszym miejscu, aby podjąć wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem na obszarach wiejskich. Zrównoważona energia, czyste gleby i lepsze modele dochodów gospodarstw rolnych to ewidentne korzyści ze stosowania czystych technologii energetycznych.

Farma jest idealną lokalizacją do budowy cyrkularnego modelu energetycznego ze względu na możliwość produkcji energii, która może być wykorzystywana lokalnie przez cały sezon dla własnych potrzeb, a także ciepła. Ciepło resztkowe uwalniane z elektrolizera może być wykorzystane w prosty sposób do suszenia plonów. Badania prowadzone przez firmę wykazują, że rolnicy używający odpowiednio dobranego systemu H2arvester mogą pokryć własne potrzeby energetyczne, a w sprzyjających warunkach otrzymywać nadwyżki.

Czym jest H2arvester

H2arvester VOF to partnerstwo zajmujące się badaniami, rozwojem produktów, realizacją ruchomych i autonomicznych systemów fotowoltaicznych do wytwarzania energii słonecznej. H2arvester VOF została założona przez kilka firm działających w różnych branżach. Firmy te osiadają wszelkie kwalifikacje do badań energetycznych, rozwoju technicznego, co ułatwiania pilotowanie i outsourcing produkcji. Wybrane przez konsorcjum holenderskie, lokalne firmy zajmujące się mechanizacją rolnictwa produkują, instalują i konserwują mobilne systemy słoneczne H2arvester. Przy realizacji instalacji elektrycznych, produkcji i magazynowania wodoru konsorcjum współpracuje z dostawcami systemów i liderami rynku w tych branżach.

Źródło: H2arvester VOF

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika