Najnowsze trendy w fotowoltaice

17 marca 2020
Najnowsze trendy w fotowoltaice

Zgodnie z prognozą opublikowaną przez IHS Markit w styczniu 2020 r., oczekuje się, że globalny rynek fotowoltaiki wzrośnie w tym roku o 14 proc., osiągając w sumie 142 GW nowo zainstalowanej mocy. Raport przewiduje, że do końca 2020 r. 43 kraje będą miały zainstalowaną moc fotowoltaiczną większą niż 1 GW. Kluczowymi czynnikami rynkowymi są instalacje fotowoltaiczne na skalę przemysłową o mocy większej niż 1 MW.

Istnieją wyraźne trendy nie tylko w zakresie wielkości instalacji, lecz także najnowszych technologii. Wiele nowych farm słonecznych jest wyposażonych w systemy, które obracają moduły w ciągu dnia;  podążając za słońcem, zwiększają one w ten sposób wydajność instalacji. Liczba instalacji fotowoltaicznych na zbiornikach wodnych również rośnie na całym świecie, a ostatnio także w Europie. To tylko niektóre z tematów, które zostaną zbadane podczas Intersolar Europe 2020, wiodącej na świecie wystawy branży solarnej.

Intersolar Europe jest częścią Smarter E Europe, największej platformy energetycznej dla kontynentu, i odbędzie się w dniach 17–19 czerwca 2020 r. w Messe München.

 


Elektrownie fotowoltaiczne o kosztach wytwarzania energii elektrycznej poniżej 2,5 do 5 eurocentów za kilowatogodzinę są obecnie konkurencyjne w porównaniu z elektrowniami konwencjonalnymi. W rezultacie powstaje coraz więcej niedotowanych instalacji, także w Europie. Wiele z nich jest finansowanych na podstawie długoterminowych umów zakupu energii (PPA). Hiszpania przoduje w tej dziedzinie, budując farmy słoneczne, takie jak park Talayuela o mocy 300 MW w Estremadurze, czerpiący fundusze z PPA.

Systemy śledzenia stają się popularne

Duże parki słoneczne są również wyposażone w systemy śledzenia, które zwiększają wydajność instalacji, automatycznie przekierowując moduły fotowoltaiczne w stronę słońca. Szczególnie popularne są jednoosiowe systemy śledzenia. Według IHS Markit w 2018 r. odnotowano wzrost liczby takich systemów o ponad 40 proc. przy instalacjach przekraczających 20 GW całkowitej mocy. Analitycy rynkowi oczekują, że jedna trzecia wszystkich wolnostojących instalacji fotowoltaicznych na całym świecie będzie wyposażona w systemy śledzenia w ciągu najbliższych pięciu lat. USA pozostają krajem o największym popycie na urządzenia śledzące PV i będą stanowić ponad 40 proc. globalnego rynku śledzenia w ciągu najbliższych pięciu lat, podczas gdy oczekuje się, że popyt w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA) wzrośnie najszybciej.

Pływające instalacje PV

Zgodnie ze światowym trendem w Europie obserwuje się również boom na pływające instalacje fotowoltaiczne, które są zwykle instalowane na nieużywanych powierzchniach zbiorników wodnych, takich jak zbiorniki i jeziora kamieniołomowe. Chociaż obecnie jest to nadal uważane za technologię niszową, oferuje ogromny potencjał. Farma słoneczna o mocy 24,7 MW na pływającej podbudowie jest obecnie instalowana na sztucznym akwenie w Holandii. W październiku 2019 r. na południu Francji uruchomiono największą w Europie pływającą instalację fotowoltaiczną o mocy 17 MW. Instalacja obejmuje 47 ha na powierzchni jeziora utworzonego w nieczynnym kamieniołomie.

Globalnie szacowano, że 2 GW pływającej mocy fotowoltaicznej miały miejsce pod koniec 2019 r. Według Banku Światowego sama Europa ma potencjalną moc 204 GW, co można by zrealizować, gdyby 10 procent powierzchni zastosowano sztuczne jeziora słodkowodne – takie jak dawne wyrobiska węgla brunatnego.

Takie elekrownie kosztują obecnie więcej niż systemy wolnostojące tej samej wielkości, ale nadrabiają to dużym potencjałem powierzchni, wyższą wydajnością dzięki dodatkowemu chłodzeniu wodą i stosunkowo prostym procesem instalacji. Co więcej, eksperci spodziewają się znacznego spadku kosztów instalacji w najbliższej przyszłości. Jednym z obiecujących rozwiązań jest połączenie pływających instalacji słonecznych z elektrowniami zbiornikowymi w celu utworzenia jednej jednostki. Połączenie energii słonecznej i wodnej powoduje niższe koszty inwestycyjne niż w przypadku oddzielnych elektrowni, ponieważ w obu systemach można zastosować tę samą infrastrukturę elektryczną.

Tegoroczna konferencja Intersolar Europe to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o elektrowniach PV w ogóle, a zwłaszcza o pływających instalacjach PV. Podczas szeregu sesji omówione zostaną różne aspekty pływających instalacji PV. Tematy obejmują najlepsze praktyki w zakresie eksploatacji i konserwacji, normalizacji, finansowania i bankowości, projektowanie techniczne i kotwiczenie systemów pływających oraz wstępne sprawozdania z wyników osiągniętych dzięki pływającym instalacjom fotowoltaicznym na morzu.

Fot. © Solar Promotion GmbH

 

W oparciu o obecną sytuację organizatorzy oczekują, że Intersolar i The smarter E Europe odbędą się zgodnie z planem. Jednocześnie zapewniają, że są w stałym kontakcie z Messe München, które obecnie wdraża środki ostrożności dla wszystkich swoich wydarzeń. W razie potrzeby środki te będą miały również zastosowanie do Intersolar i The smarter E Europe.

Można je znaleźć na stronie: https://messe-muenchen.de/en/company/responsibilities-csr/security/

Zaprenumeruj Magzyn Fotowoltaika