Największa na świecie instalacja fotowoltaiczna

26 września 2017
Największa na świecie instalacja fotowoltaiczna

Ingeteam Power Technology otrzymało zamówienie na dostawę największej na świecie instalacji fotowoltaicznej, która zostanie zrealizowana przez firmę Sterling and Wilson – jednego z wiodących liderów zajmujących się procesem budowy instalacji solarnych pod klucz. Projekt pod nazwą Sweihan PV, o zainstalowanej mocy równej 1177,76 MW, ma zostać wybudowany w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). W momencie inauguracji będzie to największa instalacja fotowoltaiczna na świecie, która zostanie wybudowana jako jedna elektrownia. Wyprodukowana energia elektryczna będzie zakupiona przez firmę ADWEC (Abu Dhabi Water & Electricity Company), spółkę elektroenergetyczną Emirate, spółkę zależną ADWEA (Abu Dhabi Water and Electricity Authority), w celu dalszej transmisji, dystrybucji i handlu.

Konsorcjum firm odpowiedzialnych za rozwój i eksploatację projektu Sweihan PV podpisało umowę z indyjską firmą Sterling and Wilson na wykonanie robót inżynieryjno-budowalnych, która następnie wybrała technologię firmy Ingeteam do realizacji tego projektu.
Z początkiem 2018 r. Ingeteam rozpocznie dostawę nowych centralnych falowników serii INGECON® SUN PowerMax B o napięciu 1000 V DC, zdolnych do dostarczania mocy wyjściowej do 2,33 MW. Jednostki te są znane jako podwójne inwertery – łączą dwa bloki mocy ze wspólną szyną AC, dzięki czemu ułatwiają bezpośrednie podłączenie do transformatora średniego napięcia (SN). Rozwiązanie dostarczane w formie stacji elektroenergetycznej składa się z dwóch podwójnych falowników wraz z innymi urządzeniami koniecznymi do konwersji niskiego na średnie napięcie, tj.: transformatora nn/SN wraz z obudową, w której znajdują się ogniwa średniego napięcia, transformatora usług pomocniczych, rozdzielnicy niskiego napięcia, UPS oraz systemu chłodzenia z klimatyzacją.

Rozwiązanie opracowane przez firmę Ingeteam, znane jako  stacja przetwornicowa, zawiera dwa inwertery fotowoltaiczne o mocy 2,33 MW każdy, przeznaczone do zasilania mocą 4,66 MW. Nowe podwójne inwertery są przystosowane do instalacji na zewnątrz, zaprojektowane, by sprostać skrajnie trudnym warunkom klimatycznym, takim jak te w projekcie Sweihan w Abu Dhabi.

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika