Największa rozproszona elektrownia słoneczna Grupy EDP

12 maja 2023
Największa rozproszona elektrownia słoneczna Grupy EDP

EDPR zakończyła budowę rozproszonej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 19 MWp w chińskiej prowincji Anhui. Obiekt powstał na dachu dużego zakładu produkującego elektronikę użytkową i jest objęty dwudziestoletnią umową PPA. Prace budowlane ruszyły z początkiem tego roku, a obiekt był gotów do eksploatacji 5 miesięcy po przyznaniu umowy.

Jest to największa inwestycja w pojedyczną rozproszoną elektrownię słoneczną zrealizowana przez Grupę EDP. Zasiliła ona globalny portfel spółki o łącznej mocy 28 GW. Elektrownia składa się z 35 000 modułów słonecznych i będzie generować ponad 22 GWh energii rocznie, co pozwoli uniknąć ok. 19 000 ton emisji dwutlenku węgla*.

Stale zwiększamy naszą obecność w Chinach i nieustannie angażujemy się w realizację coraz większych projektów. Ta inwestycja stanowi dowód naszej zdolności do szybkiego ukończenia dużych rozproszonych elektrowni fotowoltaicznych, które są kluczowe do przyspieszenia transformacji energetycznej w tym regionie i na całym świecie. W 2022 r. w Chinach powstała rekordowa liczba nowych obiektów OZE o łącznej mocy 128 GW, z których 87 GW stanowią elektrownie słoneczne, a 58% z nich to obiekty energetyki rozproszonej. Te ostatnie po raz pierwszy wyprzedziły elektrownie fotowoltaiczne na skalę przemysłową. Jest to bezprecedensowe tempo wzrostu, które planujemy utrzymać – komentuje Pedro Vasconcelos, członek zarządu EDP i dyrektor operacyjny dla obszaru Azji i Pacyfiku (APAC).

Inwestycja w Anhui wpisuje się w plan EDPR APAC, który zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 150 MWp na chińskim rynku, na którym spółka ma duże ambicje związane z budową obiektów energetyki rozproszonej i na skalę przemysłową. Tym samym przyczyni się do osiągnięcia celu zerowej emisji dwutlenku węgla w Chinach do 2060 r.

Wskutek przejęcia Sunseap w 2022 r. EDPR ma obecnie w swoim portfelu elektrownie słoneczne o łącznej mocy przewyższającej 730 MW na rynkach w regionie APAC, które stanowią 5% aktywów w globalnym portfelu aktywów odnawialnych spółki.

*Na podstawie współczynnika emisji chińskich sieci elektroenergetycznych, który wynosi 0,828 kg CO2e/kWh, “2022 China Electricity Industry Annual Report”

Źródło: EDPR

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika