Okna słoneczne z kropkami kwantowymi od UbiQD

14 listopada 2021
Okna słoneczne z kropkami kwantowymi od UbiQD

Kropki kwantowe QD (ang. Quantum Dots) to bardzo niewielkie cząstki materiału – tzw. nanocząstki. Są tak małe, że na paznokciu może się ich zmieścić około 100 000. Dzięki niewielkim rozmiarom materiały te są szczególnie przydatne ze względu na niezwykle wysoką wydajność i przestrajalną pod względem wielkości fotoluminescencję (PL, emisja światła) w szerokiej gamie kolorów.
Mówiąc prościej – kwantowe kropki to bardzo małe kryształy, które absorbują światło o jednej długości fali i emitują o innej. W zależności od wielkości nanokryształ – kwantowa kropka – świeci innym kolorem, gdy pada na nią światło.

QD zazwyczaj mają strukturę podobną do cebuli, składającą się z wielu warstw, gdzie kolejne powłoki chronią z zewnątrz cenne, emitujące światło materiały rdzenia. Ich zewnętrzna powierzchnia zakończona jest rodzajem włosów zbudowanych z cząsteczek organicznych.

Pożądaną wielkość i skład kropek uzyskuje się poprzez staranne dostosowanie warunków produkcji. Wraz ze wzrostem rozmiaru początek absorpcji i widmo PL przesuwają się do bardziej czerwonych długości fal, podczas gdy zmniejszanie średnicy przesuwa absorpcję, a PL przesuwa się w kierunku niebieskiego. Możliwość dostosowania rozmiaru QD czyni je atrakcyjną alternatywą dla barwników fluorescencyjnych lub domieszkowanych luminoforów, ponieważ z tego samego materiału można uzyskać wiele kolorów.

Okna słoneczne opracowane przez firmę UbiQD są wykonane ze szkła laminowanego warstwą pośrednią domieszkowaną kropkami kwantowymi. Unikalny blask zastosowanych kropek w połączeniu ze współczynnikiem załamania szkła umożliwia wysoce wydajne wytwarzanie energii bez wewnętrznych przewodów lub innych zakłóceń wizualnych.

Jak to działa:

  1. Szkło laminowane w kropki kwantowe pochłania światło słoneczne
  2. Poświata z kropek kwantowych jest uwięziona w szkle przez wewnętrzne odbicie
  3. Światło żarowe jest kierowane na krawędzie
  4. Ogniwa słoneczne na krawędziach generują energię elektryczną

Minimalny profil fotowoltaiczny i wydajnie zaprojektowana elektronika pozwalają oknom słonecznym UbiQD dopasować się do istniejących praktyk produkcyjnych i instalacyjnych, dzięki czemu powstały okna słoneczne o wszechstronnym zastosowaniu. Takie okna są optymalne do rozwiązań modernizacyjnych lub rozwiązań dążących do podkreślenia technologii. Rozwiązanie to minimalizuje ingerencję w istniejącą konstrukcję budynku. Okna słoneczne UbiQD można zintegrować z systemem inteligentnego budynku. Mogą one obsługiwać czujniki
i urządzenia mechaniczne, które pomagają utrzymać komfortowe środowisko wewnętrzne.

UbiQD to korporacja na etapie rozwoju, która została założona w 2014 r. w celu komercjalizacji tanich technologii kropek kwantowych o niskiej toksyczności. Firma licencjonuje technologię opracowaną w Los Alamos National Laboratory i MIT.

Źródło: https://ubiqd.com/

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika