Wiki dla badań nad perowskitowymi ogniwami słonecznymi

7 lutego 2022
Wiki dla badań nad perowskitowymi ogniwami słonecznymi

Międzynarodowy zespół ekspertów zebrał dane na temat metalohalogenkowych perowskitowych ogniw słonecznych z ponad 15 000 publikacji i opracował bazę danych z opcjami wizualizacji i narzędziami analitycznymi. Baza danych jest otwartym źródłem i zapewnia przegląd szybko rosnącej wiedzy, a także otwartych pytań w tej ekscytującej klasie materiałów. Badanie zostało zainicjowane przez naukowca Helmholtz Zentrum Berlin (HZB) dr Evę Unger, a wdrożone i koordynowane przez członka jej ekipy dr Jespera Jacobssona.

Perowskity halogenkowe mają ogromny potencjał dla ogniw słonecznych i innych zastosowań optoelektronicznych. Ogniwa słoneczne oparte na metalowo-organicznych perowskitach osiągają wydajność ponad 25%, można je produkować tanio i przy minimalnym zużyciu energii, ale nadal wymagają ulepszeń pod względem stabilności i niezawodności. W ostatnich latach badania nad tą klasą materiałów rozkwitły, generując lawinę wyników, których śledzenie tradycyjnymi metodami jest prawie niemożliwe. Pod hasłem „perowskit solarny” w witrynie Web of Science (wiosna 2021 r.) wpisano już ponad 19 000 publikacji.

Obecnie 95 ekspertów z ponad 30 międzynarodowych instytucji badawczych zaprojektowało bazę danych do systematycznego rejestrowania wyników dotyczących półprzewodników perowskitowych. Dane są wytwarzane zgodnie z zasadami FAIR, czyli są możliwe do znalezienia, przyswajania, interoperacyjności i ponownego wykorzystania. Czytając istniejącą literaturę, eksperci zgromadzili ponad 42 000 pojedynczych zestawów danych, w których dane te można filtrować i wyświetlać według różnych kryteriów, takich jak składy materiałów lub rodzaj komponentów. Naukowcy z kilku zespołów z HZB byli zaangażowani w to herkulesowe zadanie.

Dane zawsze były podstawą nauk empirycznych, ale gdy dane są gromadzone w wystarczająco dużych ilościach i w spójny sposób, można je przeszukiwać za pomocą nowoczesnych algorytmów i sztucznej inteligencji, to mogą dostarczyć zupełnie nowych spostrzeżeń – mówi Jesper Jacobsson, koordynator tego projektu.

Baza danych zapewnia narzędzia analityczne i graficzne wizualizacje danych, które umożliwiają łatwą i interaktywną eksplorację, a także oferuje możliwość łatwego przesyłania nowych danych z nowych recenzowanych publikacji. –To wiki do badań nad ogniwami słonecznymi z perowskitu – mówi Eva Unger, licząc na udział społeczności naukowej. – W przyszłości tego typu platforma danych badawczych da nam możliwość upublicznienia naszych danych badawczych zgodnie z zasadami FAIR, oprócz ustalonych formatów publikacji.

Skorzysta na tym nie tylko nauka, lecz także przemysł: baza danych zapewnia przegląd aktualnego stanu wiedzy, a jednocześnie odkrywa luki w wiedzy, z których mogą wynikać nowe, produktywne pytania badawcze.

Źródło: HZB Helmholtz Zentrum Berlin

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika