PGE uruchomiła kolejne farmy fotowoltaiczne

16 listopada 2023
PGE uruchomiła kolejne farmy fotowoltaiczne

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE uruchomiła dwie farmy PV w województwie mazowieckim. Elektrownie o mocy 13 MW powstały na terenie powiatu łosickiego.

Przy budowie instalacji wykorzystano ok. 23 tys. modułów monokrystalicznych. Elektrownie zlokalizowane są na działce o powierzchni niemal 18 ha. Łączna moc farm Huszlew i Huszlew 2 wynosi 13 MW i będą w stanie wyprodukować według szacunków ponad 13 GWh rocznie. Istnieje możliwość rozbudowy farm o magazyny energii.

– Powstanie nowych elektrowni fotowoltaicznych na Mazowszu stanowi ważny krok w kierunku wykonania naszych planów budowy  mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Grupa PGE  prowadzi w zielonej zmianie, będąc liderem transformacji energetycznej w Polsce. Jest to możliwe dzięki konsekwentnie prowadzonym inwestycjom w odnawialne źródła energii pozyskujące energię ze słońca, wiatru i wody – powiedział Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Na farmach, podobnie jak w przypadku podobnych inwestycji realizowanych przez Grupę PGE, zastosowano moduły bifacjalne, które mogą produkować energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia, w warunkach typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce. To obecnie najbardziej wydajna i efektywna technologia.

Realizacja dwóch inwestycji fotowoltaicznych – PV Huszlew i Huszlew 2, jest częścią realizacji Strategii Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 r. Grupa będzie posiadać instalacje słoneczne o łącznej mocy ok. 3 GW. Do końca 2023 roku Grupa PGE będzie posiadać w eksploatacji lub w budowie elektrownie PV o łącznej mocy ok. 500 MW.
W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o łącznej mocy ponad 2 GW.

Źródło: PGEEO

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika