Polska fabryka McCain w 100% zasilana zieloną energią

24 czerwca 2022
Polska fabryka McCain w 100% zasilana zieloną energią

W czerwcu br. odbyło się oficjalne otwarcie Farmy Solarnej przy fabryce McCain Poland, w Chociwelu pod Wrocławiem. To kamień milowy w idei McCain „Żywność przyjazna planecie” oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.

Ponad 11 000 paneli słonecznych oraz pozyskiwana energia elektryczna z gwarancjami pochodzenia OZE, daje fabryce w Chociwelu, miano pierwszego zakładu McCain w Europie, który działa w 100% w oparciu o zieloną energię.

Zmniejszenie śladu węglowego naszych działań produkcyjnych i przejście na energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł

Farma solarna McCain w Polsce działa od stycznia 2022 roku i dostarcza około 25% energii elektrycznej, potrzebnej do funkcjonowania zakładu. Dodatkowo, McCain pozyskuje energię z gwarancjami pochodzenia OZE, co w sumie pokrywa 100% zapotrzebowania. W rezultacie, fabryka McCain w Chociwelu jest pierwszą fabryką McCain w Europie zasilaną w 100% energią odnawialną. W efekcie uzyskiwane jest zmniejszenie emisji CO2 o 4,3 tys. ton/rok.

Nowy system składa się z ponad 11 000 naziemnych paneli słonecznych zainstalowanych na terenie przy zakładzie McCain. Produkują one 5,3 GWh rocznie, co stanowi równowartość rocznego zużycia energii przez 1200 osób.

System o mocy 4,9 megawata (MW) jest zbudowany, utrzymywany i eksploatowany w ramach partnerstwa z firmą Engie.

Priorytety McCain: Produkcja „Żywności przyjaznej planecie” oraz zobowiązanie do redukcji emisji dwutlenku węgla z działalności produkcyjnej

 McCain, jako jeden z największych światowych producentów mrożonych produktów ziemniaczanych, działający w Europie od prawie 50 lat, mający silne korzenie lokalne, jest od dawna zaangażowany w promowanie zrównoważonej produkcji i przetwarzania żywności. Produkcja żywności przyjaznej planecie oznacza odpowiedzialną uprawę żywności, zmniejszenie śladu węglowego oraz wspieranie społeczności, w których grupa prowadzi działalność.

Do roku 2030 firma McCain zobowiązała się do zmniejszenia bezwzględnej emisji CO2 w wyniku swojej działalności o 50% (w 1 i 2 zakresie). Zobowiązanie to zostało uznane przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) za zgodne z dążeniem do ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5°C.  Firma McCain zobowiązała się również do wykorzystywania w swoich zakładach produkcyjnych energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Farma Solarna w Polsce jest częścią ogólnej strategii firmy McCain w zakresie działań efektywnie wykorzystujących zasoby, która jest jednym z czterech filarów zrównoważonego rozwoju firmy.

Jest to kamień milowy dla naszej firmy w Polsce, ponieważ osiągnięcie to przyczynia się do spełnienia zobowiązania redukcji emisji CO2 o 50% do 2030 roku i wskazuje drogę do przejścia na 100% odnawialną energię elektryczną. Jest to część naszej drogi w kierunku zrównoważonego rozwoju, którą będziemy kontynuować w nadchodzących latach. Będziemy nadal dawać przykład, podejmując kroki i wdrażając środki, które pomogą nam i naszym partnerom w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości mówi Erwin Pardon, Prezes McCain na Europę Kontynentalną.

Źródło: McCain

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika