Pomoc dla przemysłu energochłonnego

2 lutego 2024
Pomoc dla przemysłu energochłonnego

W dniu 1 lutego 2024 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), uruchomił  nabór wniosków w programie „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” za drugi okres wnioskowany (od 1 lipca 2023 r. go 31 grudnia 2023 r.).

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową za drugi okres wnioskowany. Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze wydobywczym i przetwórstwa przemysłowego, który m.in. poniósł łączne koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. stanowiące nie mniej niż 3% jego wartości produkcji sprzedanej wraz w ostatnim zamkniętym roku obrotowym prowadził przeważającą działalność, rozumianą jako osiągnięcie łącznie co najmniej 50% przychodu w jednej lub wielu podklasach PKD, zawierających się w sekcjach B lub C.

Pomocy firmom udzieli Minister Rozwoju i Technologii, a Operatorem programu jest NFOŚiGW.

Program rządowy, wzory wniosków, wzory umów, regulaminy, a także narzędzia pomocnicze do wyliczania wysokości kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej pomocy znajdują się na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia

Termin składania wniosków: 01.02.2024 r. – 15.02.2024 r.

Źródło: NFOŚiGW