Ponad 6 GW nowych projektów PV z wydanym pozwoleniem na budowę

18 lipca 2023
Ponad 6 GW nowych projektów PV z wydanym pozwoleniem na budowę

Najnowsza baza danych IEO „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, maj 2023”, obejmująca zestawienie wszystkich projektów PV w Polsce potwierdza, że na koniec 1. kwartału br. łączna moc nowych projektów w toku z już wydanym pozwoleniem budowlanym wynosiła 6,2 GW, a moc projektów z wydanymi warunkami przyłączenia (nie starszymi niż 2 lata) sięgała 6,7 GW.

W bazie danych jest 6811 nowych projektów. Pomimo powszechnych odmów wydawania warunków przyłączenia o sieci, inwestorzy PV dysponują cennym zasobem nowych projektów, a wykonawcy farm (firmy EPC) mogą liczyć na pokaźny portfel zleceń. Część z tych projektów jest przygotowana na tegoroczną grudniową aukcję OZE z wolumenem pozwalającym na budowę do 1,5 GW nowych mocy (750 MW w segmencie mocy źródeł powyżej 1 MW i 750 MW w segmencie poniżej 1 MW).

Dane IEO o uzyskanych warunkach przyłączenia do sieci pokazują, że w 2022 roku było 3402 MW projektów z wydanymi ważnymi warunkami przyłączenia, a w pierwszym kwartale 2023 przybyło 974 MW nowych mocy.

Zwraca uwagę fakt, że w bazie danych projektów w latach 2021–2023 szybciej przybywa umów przyłączeniowych niż warunków przyłączenia. Tylko w ciągu pierwszego kwartału br. zawartych zostało 552 umowy o przyłączenie do sieci o mocy ponad 1 GW, co świadczy o realnie wysokim stanie zaawansowania projektów. Istotne jest również to że w całym 2022 roku, w porównaniu ze stanem na koniec 2021 roku, nie spada moc projektów, które uzyskały pozwolenia budowlane,

Coraz większa liczba odmów wydawania warunków przyłączenia do sieci nie przełożyła się jeszcze na mniejszą liczbę projektów gotowych do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Wraz z rozwojem rynku fotowoltaiki zmienia się również skala rozwijanych projektów. Przybywa projektów wielkoskalowych farm PV. W bazie danych jest 5,6 GW projektów o mocach powyżej 1 MW i tylko 1,4 GW małych projektów o mocach poniżej 1 MW.

Wśród 3 255 projektów z rozpoznanym największe portfolia nowych projektów maja następujące spółki holdingowe: PRO VENTO ENERGIA, AP OZE, R. Power, EOS INVESTMENT, ALSEVA INNOWACJE, Sun Investment Group SIG, PCWO ENERGY, Polska Energia Odnawialna, RWE RENEWABLES POLAND i PGE Polska Grupa Energetyczna.

Szczegółowe dane i analizy są dostępne w najnowszej bazie danych „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, maj 2023”, opracowanej przez IEO.

Źródło: IEO

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika