Prace Komisji nad ustawą o OZE

3 czerwca 2016
Prace Komisji nad ustawą o OZE

W dniu 31 maja Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa kontynuowała rozpatrywanie poselskiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu wprowadzenie przejrzystych zasad w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach, zmianę definicji instalacji OZE, wprowadzenie nowej definicji hybrydowej instalacji OZE, wprowadzenie możliwości budowy nowych dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego oraz zmiany w aukcyjnym systemie wsparcia w zakresie podziału aukcji na koszyki technologiczne.

Komisja przyjęła poprawki mające na celu m.in. doprecyzowanie definicji klastra oraz prosumenta, a także uproszczenie rozliczeń prosumenta.

Zgłoszono dwa wnioski mniejszości dotyczące definicji prosumenta oraz ilości energii elektrycznej pobieranej z sieci przez prosumenta.

Komisja będzie kontynuowała rozpatrywanie projektu na kolejnym posiedzeniu.

fot. Siemens

Zaprenumeruj Magazyn Fotowoltaika