Program grantowy dla projektów proekologicznych

23 kwietnia 2024
Program grantowy dla projektów proekologicznych

Fundacja E.ON ogłasza start międzynarodowego programu grantowego „E.ON łączy energię dla klimatu”. Do udziału zaprasza organizacje non-profit, start-upy, instytucje edukacyjno-naukowe i think tanki z całej Polski. Dziesięć najlepszych projektów związanych z ochroną klimatu otrzyma wsparcie w łącznej kwocie 100 000 euro.

Wyniki badania opinii przeprowadzonego w 2023 roku przez instytut Civey na zlecenie Fundacji E.ON pokazały, że wśród Europejczyków pojawiają się coraz większe obawy dotyczące negatywnych skutków zmian klimatycznych. Jednocześnie wzrasta nasza świadomość ekologiczna. Jesteśmy gotowi podejmować działania na rzecz środowiska naturalnego, by chronić zarówno przyrodę, jaki i własne zdrowie. Badanie pokazało również, że chcemy rozwijać proekologiczne postawy i popieramy inicjatywy prośrodowiskowe.

Aby postawy przekuć w konkretne aktywności, Fundacja E.ON postanowiła wesprzeć najciekawsze projekty przeciwdziałające zmianom klimatycznym. Program grantowy rusza już 29 kwietnia i zakłada finansowe wsparcie dla wybranych inicjatyw.

Międzynarodowy program grantowy „E.ON łączy energię dla klimatu” to efekt współpracy Fundacji E.ON w Polsce z jej odpowiednikami w Niemczech i na Słowacji – komentuje Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska i prezes zarządu Fundacji E.ON w Polsce. – Celem programu jest wsparcie najlepszych projektów, które mają bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2. Na dofinansowanie mogą liczyć także inicjatywy edukacyjne i aktywizujące społeczności lokalne w obszarze działań na rzecz klimatu – dodaje.

Program grantowy skierowany jest do organizacji non-profit, start-upów, instytucji edukacyjno-naukowych i think tanków, które działają w obszarze ochrony środowiska i klimatu lub realizują projekty społeczne. Założeniem projektu jest, aby podmioty te mogły wykorzystać swoje doświadczenie w projektach proekologicznych. W momencie zgłoszenia interesariusze będą musieli wykazać przynajmniej jedno z takich działań zrealizowanych we wskazanych obszarach tematycznych.

Granty dla najlepszych ekoinicjatyw

Fundacja E.ON w Polsce wyłoni 10 projektów, które najtrafniej wpiszą się w powyższe idee oraz będą wspierać zrównoważony rozwój Warszawy. Wyboru dziewięciu z nich dokona kapituła programu, a jeden trafi do finałowej dziesiątki w wyniku głosowania publiczności. Odbędzie się ono na stronie internetowej organizatora. Łączna pula nagród dla projektów w Polsce to 100 000 euro.

Wierzymy, że każde działanie na rzecz ochrony środowiska ma znaczenie. Uważamy też, że w walkę o klimat musimy włączyć się wszyscy – nie tylko poszczególni obywatele, ale także samorządy, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowo-badawcze czy też przedsiębiorstwa. Jako Fundacja z międzynarodowym doświadczeniem, chcemy być siłą napędową pozytywnych zmian na drodze do zrównoważonej i zdrowej przyszłości kolejnych pokoleń – komentuje Andrzej Modzelewski.

Odpowiedzialne działania dla klimatu

Zrównoważony rozwój jest jednym ze strategicznych filarów Grupy E.ON. Dlatego aktywnie angażuje się ona w procesy dekarbonizacji oraz zrównoważony rozwój miast w krajach, w których prowadzi działalność. Wszystkie te inicjatywy mają sprzyjać przyspieszeniu transformacji energetycznej oraz współtworzeniu zrównoważonej przyszłości społeczeństw.

Fundacja E.ON w Polsce od wielu lat prowadzi liczne działania świadomościowe, m.in. w obszarze edukacji ekologicznej oraz ochrony i promocji zdrowia. Nowy program grantowy wpisuje się w nadrzędne cele Fundacji, a jego efektem będzie realizacja kolejnych, wartościowych projektów proekologicznych na terenie Warszawy. Dzięki nim wzrastać będzie wiedza dotycząca zagrożeń płynących ze zmian klimatu. Powstaną także konkretne pomysły, które będą im skutecznie przeciwdziałać.

Nabór zgłoszeń do programu grantowego

Nabór zgłoszeń w ramach programu „E.ON łączy energię dla klimatu” potrwa do 3 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat procesu przyjmowania aplikacji, kryteriów wyboru projektów oraz harmonogramu będą dostępne na stronie internetowej programu.